Đảng ta luôn xác định công tác cán bộ là “công việc gốc” trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Quy hoạch cán bộ là khâu quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ. Trên cơ sở các quy định, kế hoạch của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ và khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện giới thiệu nhân sự quy hoạch với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao nhất.

Tuy nhiên, quy hoạch là “mở”, “có vào, có ra”. Hằng năm, từng cấp ủy, tổ chức đảng phải đánh giá, rà soát để kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới từ nguồn nhân sự tại chỗ hoặc nguồn nhân sự từ nơi khác đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có triển vọng phát triển; tránh bài học đau xót về công tác cán bộ thời gian qua.

leftcenterrightdel
 Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng, ngày 26-7-2023.Ảnh: TTXVN

Làm được như vậy, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và nhân dân cần phát huy tinh thần, trách nhiệm, giám sát chặt chẽ cán bộ sau quy hoạch; có tiếng nói mạnh mẽ đưa ra ngoài quy hoạch những cán bộ phai nhạt lý tưởng cách mạng, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng; sa sút về ý chí chiến đấu, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; thậm chí còn phụ họa theo những nhận thức, quan điểm sai trái, lệch lạc; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao; không thực hiện đúng các nguyên tắc xây dựng Đảng và tổ chức sinh hoạt đảng.

Thông qua thực tiễn công tác, sinh hoạt, nhân dân và cả hệ thống chính trị cần có “con mắt tinh đời”, không để lọt vào Trung ương những cán bộ sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, hám quyền lực, tham nhũng, tiêu cực; bè phái cục bộ, mất đoàn kết; quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của dân. Mặt khác, sàng lọc thật kỹ, đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ có tư tưởng thỏa mãn, dừng lại, trông chờ bổ nhiệm; né trách nhiệm, sợ sai; không dám nói, không dám làm, nín thở chờ thời. Song song với đó, phải kiên quyết bảo vệ những người thật sự có đức, có tài, luôn nghĩ vì nước, vì dân; năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

DUY THÀNH