leftcenterrightdel
 Đồng chí Khuất Việt Dũng, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Khuất Việt Dũng, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam cho biết: Nhằm quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới; Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", đặt ra trách nhiệm của Hội CCB phải xây dựng tổ chức Hội các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thực tiễn trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam khóa VI đã ra Nghị quyết chuyên đề số 05 về xây dựng cơ sở Hội vững mạnh toàn diện và Nghị quyết số 09 về Quy hoạch đội ngũ cán bộ Hội CCB các cấp. Các nghị quyết đó đã và đang phát huy hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Hội về tổ chức và cán bộ. Đến nhiệm kỳ này, Nghị quyết Đại hội lần thứ VII xác định: Xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng là khâu đột phá thứ nhất và theo Chương trình toàn khóa, Ban Chấp hành Trung ương Hội sẽ ra nghị quyết chuyên đề để xây dựng Hội CCB vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Như vậy, ba nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Trung ương Hội sẽ tạo nên một chỉnh thể thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Hội CCB Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ trong giai đoạn mới.

leftcenterrightdel

 Quang cảnh hội thảo.

Để có cơ sở đề xuất Ban Chấp hành Trung ương Hội ra nghị quyết chuyên đề xây dựng Hội CCB vững mạnh về chính trị, tư tưởng, từ đầu năm đến nay, Thường trực Trung ương Hội CCB Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai Đề án “Xây dựng Hội CCB vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới”. Hội thảo là một nội dung rất quan trọng để bổ sung, hoàn thiện Đề án trên.

Tại hội thảo, tham luận của các đại biểu tập trung khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng và nội dung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm cơ sở, nền tảng để xây dựng Hội CCB các cấp vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các đại biểu cũng nêu bật kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức xây dựng Hội CCB vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn 2017-2022 và chất lượng chính trị, tư tưởng của tổ chức Hội, của đội ngũ cán bộ, hội viên hiện nay.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham luận tại hội thảo. 

Các đại biểu phân tích những mặt hạn chế, khuyết điểm, nhất là những hạn chế về tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên, chỉ rõ nguyên nhân chủ quan, những vấn đề khó khăn, bất cập trong quá trình xây dựng Hội về chính trị, tư tưởng. Từ đó rút ra những kinh nghiệm thiết thực trong công tác xây dựng Hội về chính trị, tư tưởng giai đoạn tới. Trao đổi về những vấn đề khó khăn tác động, ảnh hưởng tới công tác xây dựng Hội về chính trị, tư tưởng; thống nhất phương hướng, quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng Hội CCB vững mạnh về chính trị, tư tưởng đến năm 2027 và những năm tiếp theo để phấn đấu; đồng thời, đề xuất các nội dung, biện pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp nhằm xây dựng tổ chức Hội CCB các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới.

Tin, ảnh: DUY THÀNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.