leftcenterrightdel

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường tại buổi làm việc với Ban Đối ngoại Trung ương.

Tại cuộc làm việc, đồng chí Lê Hoài Trung đã báo cáo với đồng chí Thường trực Ban Bí thư về những kết quả công tác nổi bật của Ban Đối ngoại Trung ương từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay và một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình quốc tế trải qua những biến động to lớn, diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tác động đa chiều, sâu sắc đến thế giới, khu vực và nước ta, Ban Đối ngoại Trung ương đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, quán triệt tinh thần chỉ đạo sâu sắc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nỗ lực hoàn thành khối lượng lớn công việc được giao với yêu cầu ngày càng cao.

Công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược được chú trọng, chủ động đẩy mạnh, nâng cao chất lượng và có nhiều đổi mới, nổi bật là Ban Đối ngoại Trung ương đã tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành một số văn kiện quan trọng của Đảng về đối ngoại, trong đó có Nghị quyết số 34-NQ/TW ngày 9-1-2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng. Qua đó, giúp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đối ngoại, cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đảng, đóng góp hiệu quả vào việc tạo thế chủ động chiến lược, củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

leftcenterrightdel
 Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung báo cáo tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nhấn mạnh, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp song công tác đối ngoại đã đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá là “điểm sáng đầy ấn tượng trong toàn bộ những kết quả, thành tựu chung của đất nước”. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư khẳng định, trong những thành tựu của công tác đối ngoại có vai trò đóng góp rất quan trọng của Ban Đối ngoại Trung ương.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, trước những diễn biến nhanh chóng của tình hình thế giới, nhu cầu phát triển của đất nước ngày càng đặt ra những nhiệm vụ, đòi hỏi mới, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Đối ngoại Trung ương tiếp tục quán triệt, nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, phát huy những kết quả công tác đã đạt được, nỗ lực góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Lương Cường nhấn mạnh, Ban Đối ngoại Trung ương cần tiếp tục coi trọng và nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu chiến lược và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh việc theo dõi, nắm bắt các diễn biến mới của tình hình quốc tế, nhất là các vấn đề liên quan đến đất nước ta, Ban Đối ngoại Trung ương tiếp tục chú trọng tham mưu các giải pháp để triển khai hiệu quả các thỏa thuận với các đối tác; phát huy hơn nữa vai trò trụ cột của đối ngoại Đảng trong việc định hướng chiến lược tổng thể quan hệ với các nước, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân; triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tăng cường sự tin cậy, tạo nền tảng chính trị vững chắc cho quan hệ của Việt Nam với các nước, các đối tác quốc tế.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi làm việc. 

Đồng chí Lương Cường mong muốn Ban Đối ngoại Trung ương tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới tư duy dám nghĩ, dám làm, thường xuyên tăng cường và nâng cao năng lực mọi mặt cho đội ngũ cán bộ của Ban Đối ngoại Trung ương, xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng có chuyên môn vững chắc, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, với lợi ích của quốc gia, dân tộc. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư tin tưởng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức của Ban Đối ngoại Trung ương sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, viết tiếp những trang sử vàng của ngành đối ngoại Đảng trong suốt 75 năm qua.

Tin, ảnh: THÙY LINH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.