Cùng dự có các đồng chí: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Tỉnh ủy Bắc Giang đã quan tâm triển khai các nghị quyết của Trung ương và ban hành nhiều nghị quyết liên quan; lãnh đạo mọi mặt về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần tăng cường chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên… Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Tỉnh ủy Bắc Giang cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững đoàn kết, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của đảng viên; quan tâm chỉ đạo khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ; chuẩn bị cán bộ cho nhiệm kỳ mới. Về kinh tế - xã hội, tỉnh cần khẩn trương điều chỉnh quy hoạch, tạo không gian phát triển mới cho Bắc Giang; tiếp tục quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cung cấp theo nhu cầu của các nhà đầu tư.

leftcenterrightdel

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Báo Bắc Giang 

Phát biểu kết luận, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần nghiêm túc khắc phục các hạn chế đã chỉ ra; tiếp tục tập trung khắc phục các điểm nghẽn, nút thắt cản trở sự phát triển của tỉnh; phát huy nội lực và đề ra quyết sách phù hợp với tình hình mới.

Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ tỉnh cần tập trung thực hiện hiệu quả những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Trước mắt, Bắc Giang tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết để vượt qua khó khăn, duy trì đà tăng trưởng và phát triển, hoàn thành các mục tiêu nhiệm kỳ đại hội 2020-2025 đã đề ra.

Tỉnh ủy Bắc Giang cần tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đạt và vượt; xác định rõ nguyên nhân các chỉ tiêu đạt thấp, dự báo khó đạt để có các giải pháp căn cơ, đột phá và tập trung nguồn lực, biện pháp để kịp thời tháo gỡ. Trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh tiếp tục đi sâu vào sản xuất ứng dụng công nghệ cao, hình thành các mô hình sản xuất lớn, chất lượng vượt trội phục vụ xuất khẩu gắn với du lịch, trải nghiệm.

Bắc Giang cần tiếp tục gắn chặt giữa thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ tỉnh với việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10-2-2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; sớm đưa Bắc Giang phát triển thành cực tăng trưởng và là động lực thúc đẩy tăng trưởng vùng. Tỉnh phải quan tâm phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội; tiếp tục chú trọng đến các vấn đề thiết yếu của cuộc sống nhân dân như giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, các chính sách an sinh xã hội...

Về an ninh, quốc phòng, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nhấn mạnh, tỉnh cần chú ý kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; làm tốt công tác huy động lực lượng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; nắm chắc tình hình địa bàn nông thôn, khu vực phát triển công nghiệp, không để bị động bất ngờ; chủ động ngăn ngừa các nguy cơ bất ổn.

Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cấp ủy các cấp cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng tiêu cực; triển khai đồng bộ các giải pháp về chính trị, tư tưởng, tổ chức; tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đối với các kiến nghị của tỉnh, Thường trực Ban Bí thư giao cho Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp, chuyển đến các cơ quan Trung ương xem xét, giải quyết theo chức trách, nhiệm vụ.

TTXVN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.