Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung hội đàm với lãnh đạo Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Algeria

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung hội đàm với lãnh đạo Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Algeria

Phó trưởng ban Đối ngoại Trung ương Ngô Lê Văn gặp gỡ các bạn bè Mỹ ủng hộ Việt Nam

Phó trưởng ban Đối ngoại Trung ương Ngô Lê Văn gặp gỡ các bạn bè Mỹ ủng hộ Việt Nam

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung thăm và làm việc tại Trung Quốc

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung thăm và làm việc tại Trung Quốc

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung hội kiến Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung hội kiến Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ

Bản tin thời sự tổng hợp tuần: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc

Bản tin thời sự tổng hợp tuần: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc

Việt Nam đánh giá cao đóng góp của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong quan hệ hai nước

Việt Nam đánh giá cao đóng góp của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong quan hệ hai nước

Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Đồng chí Phan Đình Trạc dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Ban Đối ngoại Trung ương

Đồng chí Phan Đình Trạc dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Ban Đối ngoại Trung ương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các nhà lãnh đạo cấp cao Lào tiếp Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các nhà lãnh đạo cấp cao Lào tiếp Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam