Tiếp tục chương trình Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, sáng 23-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên họp sáng 23-9. Ảnh: Doãn Tấn

Tại phiên họp, thay mặt đoàn giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường, Phó trưởng đoàn Thường trực đoàn giám sát đã nhấn mạnh những nội dung chính của kế hoạch giám sát.

Theo đó, nội dung giám sát tập trung vào: Việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật trong huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc tổ chức hệ thống y tế cơ sở, điều kiện bảo đảm và công tác tổ chức thực hiện các quy định về y tế cơ sở; việc tổ chức bộ máy y tế dự phòng, điều kiện bảo đảm và công tác tổ chức thực hiện các quy định về y tế dự phòng.  

Đối tượng giám sát là Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Phạm vi giám sát tập trung vào việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên phạm vi cả nước; thời gian giám sát từ ngày 1-1-2020 đến hết ngày 31-12-2022.

Về giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, thời gian giám sát từ ngày 1-1-2018 đến hết ngày 31-12-2022.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội cho biết, trong tháng 2 và tháng 3-2023, trên cơ sở tổng hợp, đoàn giám sát sẽ giám sát trực tiếp tại một số bộ, ngành, địa phương. Trong đó, chú trọng những nơi có tình hình nổi bật, có tính đại diện về vùng, miền, kinh tế-xã hội, là điểm nóng về dịch Covid-19, có vấn đề nổi cộm về y tế cơ sở, y tế dự phòng trong thời gian vừa qua.

Bên cạnh đó, đoàn giám sát cũng tổ chức 1 hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học về việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng và phòng, chống dịch; làm việc với Chính phủ, báo cáo kết quả giám sát với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 4-2023 trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ năm. 

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn

Góp ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, một chức năng quan trọng của Quốc hội là thể chế hóa chủ trương của Đảng bằng pháp luật, do vậy, trước tiên cần thực hiện tổng hợp các chủ trương, pháp luật, chính sách để xác định có cơ sở, căn cứ đánh giá đối với chuyên đề giám sát này.

Theo Chủ tịch Quốc hội, hoạt động giám sát của Quốc hội nói đến cùng là nói đến trách nhiệm giải trình. Theo đó, qua các cuộc giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ giải tỏa được trách nhiệm giải trình cho cơ quan hành pháp, cho Chính phủ; qua giải trình sẽ làm rõ có thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hay không, mặt nào là tốt, mặt nào được, mặt nào còn tồn tại, yếu kém, trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị…

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, giám sát của Quốc hội không đi làm thay cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán mà là giám sát tổng hợp, đi nghiên cứu, khảo sát. Đoàn giám sát của Quốc hội không thể đi tính từng con số, vì không có chức năng này, cũng không đủ khả năng thực hiện mà cần tận dụng kết quả của cơ quan thanh tra, kiểm toán để xem những vấn đề gì cần làm rõ thêm, sâu hơn một số vấn đề phát hiện được qua nghiên cứu các báo cáo, số liệu.

Với tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, đoàn giám sát cần tập trung phân tích đánh giá rủi ro trong từng lĩnh vực để hoàn thiện thêm về mục tiêu, xác định cho rõ, phạm vi, nội dung trọng tâm, trọng điểm giám sát, những vấn đề cần giải trình…

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh: Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu đoàn giám sát cần làm rõ những thuận lợi, khó khăn, rủi ro cũng như phạm vi giám sát, bảo đảm qua giám sát sẽ đề xuất giải pháp phù hợp để hoàn thiện cơ chế, chính sách và chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong thời gian tới.

THẢO PHƯƠNG