leftcenterrightdel
Quang cảnh phiên họp cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân. Ảnh: TTXVN 

Nghị quyết hướng dẫn về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát và xem xét việc thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của Hội đồng nhân dân (HĐND), thường trực HĐND, các ban của HĐND, tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND; hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND và chất vấn, giải trình tại phiên họp thường trực HĐND; giám sát chuyên đề của HĐND, thường trực HĐND, các ban của HĐND; hoạt động giám sát của tổ đại biểu HĐND và giám sát của đại biểu HĐND.

Nghị quyết nêu rõ nguyên tắc hoạt động giám sát của HĐND phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; không làm cản trở đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát; tiến hành hoạt động giám sát thường xuyên, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả; báo cáo kết quả giám sát kịp thời và đúng thời hạn; chú trọng công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát; tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

THÙY LÂM