Tham dự cuộc gặp có: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài…

leftcenterrightdel
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dân tộc thiểu số. Ảnh: DUY LINH 

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước luôn nhất quán xác định đại đoàn kết các dân tộc có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với nước ta, một quốc gia thống nhất của 54 dân tộc anh em cùng sinh sống, cùng kề vai sát cánh trong quá trình dựng nước và giữ nước qua suốt chiều dài lịch sử của dân tộc và luôn nhất quán việc xây dựng chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, trên cơ sở bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển.

Các chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số được khẳng định trong tất cả các bản Hiến pháp của nước ta. Đặc biệt những năm qua, đã có nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện, làm thay đổi diện mạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

Tuy nhiên, do điểm xuất phát thấp, địa bàn sản xuất khó khăn, xa trung tâm, có thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, thường xuyên phải gánh chịu ảnh hưởng hậu quả của biến đổi khí hậu, kết cấu hạ tầng còn thiếu thốn, nên hiện nay, vùng dân tộc thiểu số và miền núi vẫn còn là nơi chậm phát triển hơn, mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số thấp so với mặt bằng chung của cả nước, có nguy cơ chênh lệch ngày rõ nét.

leftcenterrightdel
 Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dân tộc thiểu số. Ảnh: DUY LINH 

Để khắc phục thực trạng nêu trên, trên tinh thần các nghị quyết của Trung ương, ngày 18-11-2019 Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 88 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Nghị quyết đặt mục tiêu khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập so với bình quân chung của cả nước; giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn; quy hoạch, sắp xếp ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, liên vùng, kết nối với các vùng phát triển.

Cùng với đó là phát triển toàn diện về giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, nhằm mục tiêu cải thiện rõ rệt đời sống của nhân dân; nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: DUY LINH

Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Để đạt được các mục tiêu và đòi hỏi cấp bách trên, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội người dân tộc thiểu số khóa XV cần quan tâm, góp phần cùng với Quốc hội tập trung giám sát, để cơ quan có thẩm quyền liên quan thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước nói chung và mục tiêu của chương trình này.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đến công tác tập trung tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chính sách pháp luật phù hợp với thực tiễn và yêu cầu tăng cường đầu tư, ưu tiên phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới; đặc biệt quan tâm chính sách phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, cán bộ người dân tộc thiểu số; chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững; gắn phát triển kinh tế-xã hội với bảo vệ môi trường sinh thái; phát triển kinh tế-xã hội với bảo đảm an ninh - quốc phòng; xây dựng nông thôn mới; tạo cơ sở vật chất cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa đại biểu dân tộc thiểu số. Ảnh: DUY LINH

Đại diện cho 89 đại biểu Quốc hội khoá XV là đồng bào dân tộc thiểu số, đại biểu Thạch Phước Bình, dân tộc Khmer, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh; đại biểu Hoàng Thị Đôi, dân tộc Lào, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La; đại biểu Nàng Xô Vi, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum - đại biểu Quốc hội đầu tiên của người Brâu đã có những chia sẻ về những kết quả phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế..., trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực các tỉnh phía Nam, Tây Nguyên, Tây Bắc thời gian qua, cũng như việc phát huy giá trị văn hóa truyền thống phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay...

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà các đại biểu.

Tiếp thu các ý kiến phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các đại biểu khẳng định sẽ không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ, thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, đặc biệt là cử tri vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giữ vai trò cầu nối, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của nhân dân; để có kiến nghị đề xuất phù hợp với tâm tư nguyện vọng chính đáng của đồng bào dân tộc thiểu số với các cơ quan có thẩm quyền, quan tâm, xem xét giải quyết những vấn đề bức xúc của đồng bào ngay từ cơ sở. Đồng thời quan tâm đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là các địa bàn xung yếu, biên giới và hải đảo...; góp phần cùng đại biểu Quốc hội khoá XV tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

CHIẾN THẮNG