Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nguyên Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội tặng hoa các đồng chí nữ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, ban, bộ, ngành…

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trong suốt lịch sử hoạt động của Quốc hội Việt Nam, các thế hệ nữ đại biểu Quốc hội đã luôn thể hiện vai trò, bản lĩnh, trí tuệ và tài năng của mình, đóng góp vào tiến trình xây dựng đất nước và những bước tiến, đổi mới, thành công trong mọi mặt hoạt động của Quốc hội.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội tặng hoa Nhóm nữ đại biểu Quốc hội.

Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam được thành lập lần đầu tiên tại Quốc hội khóa XII, đã đánh dấu sự nỗ lực và phát triển không ngừng của đại diện nữ giới trong Quốc hội Việt Nam ta. Trải qua 3 nhiệm kỳ Quốc hội, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội đã trở thành diễn đàn thực sự để các nữ đại biểu Quốc hội có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng hoạt động đại biểu, hỗ trợ cho các đại biểu hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn vai trò đại diện của mình, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Quốc hội khóa XV với 151 đại biểu nữ, chiếm hơn 30%, đang đứng trước những yêu cầu đổi mới tích cực hơn để xứng đáng với vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của cử tri, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. “Điều đó đòi hỏi mỗi đại biểu Quốc hội cần phát huy tối đa năng lực bản thân để đóng góp vào trí tuệ tập thể và Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động hướng vào các hoạt động cụ thể để hỗ trợ các nữ đại biểu Quốc hội thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội”, Chủ tịch Quốc hội nói.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, thời gian tới, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội cần xây dựng chương trình hoạt động từng năm thiết thực, gắn bó mật thiết với chương trình, nội dung của các kỳ họp Quốc hội; hoạt động của Nhóm đa dạng, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các thành viên trong Ban thường trực; huy động tối đa sự tham gia của các thành viên Nhóm.

Nhóm cần thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về bình đẳng giới; lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; thể hiện tiếng nói của phụ nữ, bảo vệ quyền lợi của trẻ em, của những đối tượng yếu thế trong xã hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Nhóm tham gia nâng cao kỹ năng hoạt động cho nữ đại biểu dân cử; tăng cường hợp tác quốc tế, tích cực tham gia các diễn đàn quốc tế và khu vực; tiếp tục đổi mới về nội dung, đa dạng hóa về phương thức hoạt động nhằm chia sẻ kinh nghiệm, thông tin, kiến thức, kỹ năng trong các hoạt động của Quốc hội.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội và các nữ đại biểu Quốc hội.

Nhấn mạnh rằng, Nhóm là sự gắn kết để chia sẻ mối quan tâm chung và phối hợp hành động, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Nhóm tăng cường gắn kết với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ, các cơ quan liên quan khác, gắn kết giữa Nhóm nữ đại biểu Quốc hội với các Nhóm nữ đại biểu Hội đồng nhân dân đã được tổ chức ở một số tỉnh, thành phố; tăng cường quan hệ với nhóm nữ đại biểu Quốc hội các nước bạn.

Cảm ơn tình cảm và ý kiến phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thúy Anh khẳng định: Các hoạt động của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội sẽ luôn gắn bó chặt chẽ với chương trình, nội dung các kỳ họp Quốc hội; quan tâm vấn đề bình đẳng giới và lồng ghép giới trong hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng; tăng cường kỹ năng hoạt động của nữ đại biểu dân cử, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, phối hợp trong nước và ngoài nước.

CHIẾN THẮNG