Theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 đã xác định 137 nhiệm vụ lập pháp cần thực hiện, trong đó Chính phủ đã chủ trì 108 nhiệm vụ, các cơ quan của Quốc hội chủ trì 12 nhiệm vụ và các cơ quan, tổ chức khác chủ trì 17 nhiệm vụ. Đến nay, các cơ quan đã hoàn thành 68/137 nhiệm vụ (đạt 49,6%) theo đúng tiến độ yêu cầu. Theo kế hoạch, còn 69/137 nhiệm vụ lập pháp cần tiếp tục thực hiện.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Quốc hội phát biểu. 

Thời gian tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đặt ra nhiệm vụ tiếp tục triển khai các giải pháp đổi mới đã được thực tiễn kiểm nghiệm, có hiệu quả nhằm đẩy nhanh tiến độ xem xét, cho ý kiến và thông qua luật, nghị quyết tại kỳ họp Quốc hội, tạo cơ sở để rút ngắn thời gian tiến hành kỳ họp nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả và nâng cao chất lượng của công tác lập pháp; nghiên cứu đưa vào Nội quy Kỳ họp Quốc hội, hướng dẫn thực hiện các khâu của quy trình xây dựng pháp luật hợp lý để thực hiện đồng bộ, thống nhất.

Theo báo cáo của Chính phủ, thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15, đối với 32 nhiệm vụ phải hoàn thành trước ngày 30-6-2022, Chính phủ đã hoàn thành việc rà soát và có kiến nghị, đề xuất cụ thể.

Theo đó, có 14 nhiệm vụ đã lập đề nghị xây dựng các dự án luật, dự thảo nghị quyết để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022-2024; có 14 nhiệm vụ đang được Chính phủ giao các bộ, cơ quan nghiên cứu lập đề nghị xây dựng các dự án luật để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022-2025; có 4 nhiệm vụ đề xuất chưa sửa đổi, bổ sung các dự án luật trong giai đoạn hiện nay.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Đối với các nhiệm vụ phải hoàn thành sau ngày 30-6-2022, Chính phủ đã và đang chỉ đạo các bộ tiếp tục thực hiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng và có báo cáo theo đúng Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15.

Tại hội nghị, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các thành viên Chính phủ và lãnh đạo các cơ quan ở Trung ương đánh giá cao sự đổi mới trong công tác lập pháp của Quốc hội. Hàm lượng thực tiễn cuộc sống và hàm lượng khoa học gia tăng trong các dự thảo luật và các luật, nghị quyết đã được ban hành.

Chỉ trong thời gian chưa đầy 10 tháng triển khai thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 đã hoàn thành tới 49,6% khối lượng công việc trong bối cảnh cả Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Chính phủ phải tập trung thời gian, công sức và nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, vượt qua khó khăn do đại dịch gây ra, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Điều đó thể hiện sự chủ động và tinh thần quyết tâm mạnh mẽ của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo Chính phủ, các cơ quan, bộ, ngành trong việc hoàn thiện thể chế.

leftcenterrightdel
Các đồng chí đồng chủ trì hội nghị. 

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn và đánh giá cao sự quan tâm của Chính phủ, các cơ quan hữu quan cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Tại hội nghị, ngoài các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn có sự tham gia của 12 đồng chí là bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ và rất nhiều đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở Trung ương. Điều đó cho thấy sự quan tâm rất lớn tới hội nghị nói riêng và công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế của nước nhà nói chung.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, sau 9 tháng thực hiện Kết luận số 19-KL/TW ngày 14-11-2021 của Bộ Chính trị về Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị đã đạt được kết quả rất đáng khích lệ. Điều đó thể hiện sự nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các cơ quan trong khối lập pháp, hành pháp, tư pháp và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá rất cao sự đổi mới, quyết liệt của tất cả các cơ quan với những biện pháp, cách thức triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ được giao. Trong đó, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã có nhiều đổi mới thiết thực, hiệu quả trong công tác lập pháp.

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan, tổ chức hữu quan cần tiếp tục thống nhất nhận thức và triển khai nghiêm túc 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15; khẩn trương chuẩn bị các đề nghị xây dựng luật đối với 32 nhiệm vụ đã hoàn thành việc nghiên cứu rà soát để bảo đảm chất lượng và tiến độ. 

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 

Với 69 nhiệm vụ còn lại của Kế hoạch, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan, tổ chức nỗ lực bảo đảm tiến độ, chất lượng, không để xảy ra việc lùi thời hạn so với Kế hoạch. 

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý nhiệm vụ lập pháp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV không chỉ “đóng khung” lại trong 137 nhiệm vụ tại Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 đây chỉ là định hướng, do đó, các cơ quan, tổ chức hữu quan cần chủ động đề xuất thêm các nhiệm vụ cần thiết, cấp bách khác nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc sống. 

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG