Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung thảo luận.

Theo Tờ trình của Chính phủ, việc hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án, việc phân bổ vốn vẫn còn chậm so với yêu cầu của Quốc hội tại Nghị quyết số 69/2022/QH15 là do cả nguyên nhân khách quan, chủ quan trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu.

leftcenterrightdel

Chủ tịch Quốc hội chủ trì cuộc họp về giao vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Ảnh: PHẠM THẮNG

Chính phủ trình Quốc hội giao Chính phủ giao kế hoạch vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; thu hồi vốn ứng trước ngân sách Trung ương trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; phân bổ vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia. Chính phủ cũng trình Quốc hội cho phép thực hiện việc điều hòa linh hoạt giữa Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. 

Về giao danh mục, mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội (đợt 3), tại Nghị quyết số 43/2022/QH15, Quốc hội đã quyết nghị tăng chi từ nguồn ngân sách Nhà nước tối đa 176.000 tỷ đồng, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao danh mục, mức vốn với tổng số vốn là 161.848,315 tỷ đồng, số còn lại chưa giao là: 14.151,685 tỷ đồng. Chính phủ kiến nghị trình Quốc hội xem xét, quyết định phân bổ, giao danh mục sử dụng vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội với tổng số là 13.369,468 tỷ đồng đối với 45 dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định, đủ điều kiện giao kế hoạch vốn. 

Về phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025, tổng số vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Quốc hội quyết định là 2.870.000 tỷ đồng. Đến nay, số còn lại chưa phân bổ là 279.992,317 tỷ đồng. Chính phủ trình Quốc hội phân bổ kế hoạch vốn cho các dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư, bảo đảm nguyên tắc, tiêu chí theo quy định của Luật Đầu tư công và nghị quyết của Quốc hội.  

leftcenterrightdel
Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung thảo luận. Ảnh: PHẠM THẮNG 

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về nội dung này cho rằng, Tờ trình của Chính phủ chỉ mới đề cập đến tình hình khó khăn, nguyên nhân chung dẫn đến không thể kịp thời trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến trước ngày 31-3, chưa đánh giá, xác định rõ trách nhiệm của đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư và phương án phân bổ vốn theo quy định tại Nghị quyết số 69 của Quốc hội dẫn đến chậm trễ. Đề nghị Chính phủ rút kinh nghiệm và có giải trình làm rõ nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tình trạng trên và báo cáo Quốc hội.

Ủy ban Tài chính, Ngân sách kiến nghị Quốc hội xem xét, quyết định xử lý những tồn tại vướng mắc trong triển khai phân bổ, giao vốn còn lại của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ ngành địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ, yêu cầu được Quốc hội giao; chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chậm trễ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội phương án phân bổ số vốn còn lại của Kế hoạch đầu tư công trung hạn, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. 

leftcenterrightdel
Các đồng chí lãnh đạo Quốc hội tại cuộc họp. Ảnh: PHẠM THẮNG 

Kết luận nội dung thảo luận, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, phương án phân bổ trình Quốc hội. Trong đó lưu ý không phân bổ tiếp số vốn 782,217 tỷ đồng còn lại của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội do chưa hoàn thành thủ tục đầu tư cho các dự án dự kiến phân bổ; đưa vào dự phòng chung của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 số vốn 15.746,187 tỷ đồng dự kiến bố trí cho các dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư và số vốn 37.303,015 tỷ đồng Chính phủ đề nghị thu hồi về dự phòng.

Chính phủ tiếp tục quyết liệt tổ chức thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15, bảo đảm đúng thời hạn thực hiện và giải ngân vốn của chương trình theo quy định của Nghị quyết số 43 và Luật Đầu tư công; việc điều hòa vốn của chương trình thực hiện nghiêm theo Nghị quyết 43, không đặt vấn đề giao cho các bộ, ngành, địa phương được quyết định điều hòa vốn của chương trình với Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: PHẠM THẮNG

Về vốn ứng trước ngân sách Trung ương phát sinh ngoài số đã báo cáo Quốc hội và đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đề nghị Chính phủ rà soát kỹ, chịu trách nhiệm về số liệu cụ thể và xác định rõ khoản vốn nào chưa có kế hoạch thu hồi do nguyên nhân khách quan để báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định; các trường hợp cố tình che giấu, không báo cáo chính xác, đầy đủ khi lập, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thì kiên quyết không bố trí vốn của Trung ương để thu hồi vốn ứng; đồng thời kiểm điểm và xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đối với số vốn còn lại của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia, Phó chủ tịch Quốc hội đề nghị rà soát, hoàn thiện nghiêm túc theo thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thuyết minh cụ thể chi tiết có căn cứ, lý lẽ thuyết phục cho việc đề nghị bố trí vốn để trình Quốc hội. Đề nghị Chính phủ rà soát kỹ và chịu trách nhiệm trước Quốc hội về thực trạng, tình hình, số liệu và các nội dung đề xuất. Chính phủ lưu ý rà soát kỹ cơ sở pháp lý, sự cần thiết và phương án bố trí vốn, hiệu quả và tính khả thi đầu tư các dự án để bảo đảm đúng quy định của pháp luật và tiết kiệm, hiệu quả. 

CHIẾN THẮNG