Năm 2024, Đại đội 12, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 335 được giao nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới. Qua nắm chất lượng chính trị ban đầu, đơn vị được biết đồng chí A Viết Hóa (dân tộc Tà Ôi ở xã A Ngo, huyện A Lưới , tỉnh Thừa Thiên Huế), Tiểu đội 3, Trung đội 10 có bố mẹ mất sớm, ở với chị. Chị của đồng chí Hóa đi làm thuê, công việc không ổn định, nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Thời gian đầu, đồng chí Hóa luôn có biểu hiện nản lòng, buồn chán, không muốn gắn bó với đơn vị… Chính trị viên Đại đội đã trực tiếp gặp gỡ động viên. Sau nhiều lần, cùng với sự vào cuộc của tổ chức, đồng chí, đồng đội trong đơn vị, đồng chí Hóa đã an tâm công tác, rèn luyện, phấn đấu. Vừa qua đơn vị tổ chức kiểm tra “3 tiếng nổ” trước cho các đơn vị khác tham quan, trong đợt kiểm tra này, đồng chí Hóa đạt kết quả giỏi.

leftcenterrightdel

Thượng úy Lê Văn Thiên, Chính trị viên Đại đội 12, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 335 gặp gỡ động viên chiến sĩ mới.

Thượng úy Lê Văn Thiên, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Đại đội 12, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 335 cho biết: “Sau khi Chi bộ có nghị quyết lãnh đạo; Chi đoàn ra chương trình hành động; Hội đồng Quân nhân bàn biện pháp tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chi bộ, Nghị quyết của Chi bộ được triển khai chặt chẽ, phân công, phân nhiệm rõ ràng; quán triệt đến từng tổ chức, cá nhân trong đơn vị. Đặc biệt, chi bộ chúng tôi có 11 đảng viên là chiến sĩ mới. Trong lãnh đạo, chi bộ chú trọng công tác kiểm tra, nếu quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết có khâu nào, nội dung nào cần bổ sung, cần điều chỉnh thì đồng chí Bí thư nhanh chóng hội ý với đồng chí Phó bí thư, Đại đội trưởng để kịp thời bổ sung, điều chỉnh... Đồng thời đơn vị đã triển khai tốt các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong cả quá trình trước, trong và sau huấn luyện, vì vậy kết quả huấn luyện của đơn vị trong thời gian qua, luôn là một trong những đơn vị đứng đầu tiểu đoàn và trung đoàn”.

leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Thao Trường, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 324, tặng hoa chiến sĩ bắn giỏi của Trung đoàn 335 trong đợt kiểm tra "3 tiếng nổ".

Được biết, năm 2024, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 được giao nhiệm vụ huấn luyện các chiến sĩ mới, làm điểm cho Quân khu, đơn vị về huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nên ngay từ đầu  năm, Đảng ủy Trung đoàn, cấp ủy, chi bộ các đơn vị đã ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới. Đồng thời Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã lãnh đạo chặt chẽ, chỉ đạo sâu sát công tác chuẩn bị huấn luyện, đặc biệt là chuẩn bị vật chất huấn luyện, mô hình học cụ, hoạt động CTĐ, CTCT..., coi đây là khâu đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện.

leftcenterrightdel
Thượng tá Hoàng Nghĩa Phú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 335 gặp gỡ động viên chiến sĩ trước kiểm tra "3 tiếng nổ".

Chia sẻ về kết quả hoạt động CTĐ, CTCT, Thượng tá Hoàng Nghĩa Phú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 335 cho biết: “Để lãnh đạo chặt chẽ công tác huấn luyện chiến sĩ mới, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Trung đoàn đã có nghị quyết lãnh đạo. Trong lãnh đạo, chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức trong đơn vị, nhất là tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức Đoàn và Hội đồng Quân nhân; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên. Từng tháng, từng đợt, trước khi bắn phân đoạn, cũng như trước kiểm tra “3 tiếng nổ”, Trung đoàn đã ban hành hướng dẫn, kế hoạch; cấp tiểu đoàn, đại đội xây dựng kế hoạch CTĐ, CTCT trong kiểm tra “3 tiếng nổ” và đánh giá kết quả huấn luyện chiến sĩ mới đầy đủ, chặt chẽ".

''Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị. Cấp tiểu đoàn đến đại đội tổ chức phát động và đăng ký thi đua đến từng cán bộ chiến sĩ; 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia kiểm tra kết thúc “3 tiếng nổ” viết cam kết và đăng ký quyết tâm chấp hành nghiêm quy tắc, quy định bảo đảm an toàn và kết quả kiểm tra của cá nhân; chuẩn bị đầy đủ vật chất CTĐ, CTCT cho kiểm tra kết thúc “3 tiếng nổ” và kiểm tra các nội dung khác”, Thượng tá Hoàng Nghĩa Phú chia sẻ thêm.

leftcenterrightdel
 Thượng tá Hoàng Nghĩa Phú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 335, phát biểu động viên trong Lễ phát động phong trào thi đua.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, bằng nhiều biện pháp quyết liệt đồng bộ, hiệu quả và tinh thần quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ; với kết quả kiểm tra “3 tiếng nổ” trước cho các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới trong Quân khu tham quan, rút kinh nghiệm, đây sẽ là nền tảng, động lực để các đơn vị còn lại trong Trung đoàn 335 hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới đạt và vượt chỉ tiêu của Đảng ủy Trung đoàn và các đơn vị đặt ra.

Bài, ảnh: LÊ ANH TẦN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.