Tham dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó chính ủy Quân khu 7; Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó chính ủy Quân khu 7 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị. Nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng được nâng lên.

Đảng ủy, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh chỉ đạo thực hiện tốt công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Ban chỉ đạo 35, lực lượng 47 các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, duy trì hoạt động có nền nếp, hiệu quả. Nhiều chuyên trang, chuyên mục, trang, nhóm, tài khoản mạng xã hội hoạt động hiệu quả cao, góp phần làm tốt công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch, định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị.

Đồng thời, lực lượng vũ trang thành phố tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và năng lực bảo đảm an ninh thông tin, an toàn, an ninh mạng, trang bị cho cán bộ, chiến sĩ kỹ năng sàng lọc, lựa chọn thông tin trên không gian mạng. Đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, trang bị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động của lực lượng vũ trang và cấp ủy, chính quyền thành phố.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW trong lực lượng vũ trang thành phố. Đồng thời đề nghị thời gian tới, Đảng ủy, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh và cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng trên không gian mạng, xây dựng, phát triển không gian mạng an toàn, lành mạnh, rộng khắp.

Lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục tham mưu xây dựng, củng cố lực lượng, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng vững mạnh, phát huy vai trò các tổ chức quần chúng và nhân dân cùng với lực lượng chuyên trách trong tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó chính ủy Quân khu 7 đề nghị Đảng ủy, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Trên cơ sở quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Thành phố cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành để tạo sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng.

leftcenterrightdel
 Đảng ủy, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh trao khen thưởng các tập thể tiêu biểu.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc cũng lưu ý, phải chấp hành nghiêm quy định của Quân khu 7 về ứng xử trên không gian mạng, xây dựng quy chuẩn văn hóa của những người đưa thông tin lên mạng. Đồng thời, chú trọng xây dựng lực lượng đấu tranh trên không gian mạng vững mạnh về chính trị, tinh thông về nghiệp vụ và quan tâm làm tốt công tác dân vận trên không gian mạng.

Tại hội nghị, Đảng ủy, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh trao khen thưởng cho 14 tập thể tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.