Theo đó, dự án này phê duyệt theo phương thức sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng nhưng UBND tỉnh Phú Thọ giao các chủ đầu tư không qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, vi phạm Khoản 1, Điều 62, Nghị định số 181/NĐ-CP ngày 29-10-2004 của Chính phủ và Điểm C, Khoản 1, Điều 58, Luật Đất đai năm 2003. Dự án chậm tiến độ so với quy định vi phạm Khoản 4, Điều 12, Luật Đất đai năm 2013. Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ trình UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt giá đất thu tiền sử dụng đất và phương án tài chính đã đưa khoản thuế VAT vào tổng chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng để giảm trừ tiền sử dụng đất là không phù hợp với quy định gây thất thu ngân sách nhà nước đối với dự án này là 4.866 triệu đồng.

Từ những sai phạm trên, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện, giao Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý sử dụng đất đai. Đối với Dự án Khu nhà ở và dịch vụ thương mại đồng Trằm Đá, "do không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và dự án đã hoàn thành toàn bộ phần hạ tầng kỹ thuật và đã bán chuyển nhượng căn hộ cho khách hàng. Do đó, không thể tổ chức đấu giá lại quyền sử dụng đất. Để bảo đảm ổn định cho người dân mua căn hộ ở lâu dài, tránh phát sinh khiếu kiện phức tạp, đông người, cần rà soát lại nghĩa vụ tài chính đất đai, xác định lại tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định và thu đúng, thu đủ về ngân sách nhà nước; tổ chức kiểm điểm nghiêm túc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan đối với sai phạm trên…".

VĂN THI