Ví dụ, bài “Vào Đảng, vào Đoàn không phải để làm “quan” cách mạng”; “Được lòng dân, thì việc gì cũng làm được, trái ý dân, thì chạy ngược chạy xuôi” hay “Phải luôn luôn cảnh giác, đoàn kết chặt chẽ... phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm”... đã để lại trong tôi cũng như bạn đọc cả nước những ấn tượng sâu sắc, đọc đi đọc lại càng thấy hay. Lời dạy của Bác bao năm qua đến nay vẫn nguyên giá trị và nhắc lại lời dạy của Người vào thời điểm này thật cần thiết. Những lời dạy ấy luôn là ngọn đuốc dẫn đường, nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên phải tự tu dưỡng, nâng cao đạo đức, kiến thức và rèn luyện bản lĩnh chính trị để phụng sự Tổ quốc, nhân dân. Mong rằng trong thời gian tới, tờ báo của chúng ta sẽ tiếp tục có nhiều hơn nữa các bài viết ý nghĩa như vậy.

PHAN HUYỀN (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội)