Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Khoản 1 và Khoản 4 Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, có hiệu lực từ ngày 1-1-2022. Cụ thể như sau:

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân được phân loại theo nguyên tắc như sau:

- Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế;

- Chất thải thực phẩm;

- Chất thải rắn sinh hoạt khác.

leftcenterrightdel
 Chất thải rắn gây ô nhiễm môi trường. Ảnh minh họa: TTXVN.

Hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt sau khi thực hiện phân loại theo quy định thực hiện quản lý như sau:

- Khuyến khích tận dụng tối đa chất thải thực phẩm để làm phân bón hữu cơ, làm thức ăn chăn nuôi;

- Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân tái sử dụng; tái chế hoặc cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt;

- Chất thải thực phẩm không thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này phải được chuyển giao cho cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt;

- Chất thải rắn sinh hoạt khác phải được chứa, đựng trong bao bì theo quy định và chuyển giao cho cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

* Bạn đọc Phùng Văn Thuấn ở xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, chế độ phụ cấp đối với người làm việc tại cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 ở các đơn vị, địa phương có số lượng nhiễm Covid-19 cao?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 145/NQ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 19-11-2021 đến hết ngày 31-12-2022. Cụ thể như sau:

Chế độ phụ cấp chống dịch mức 300.000 đồng/người/ngày được áp dụng đối với người làm việc tại cơ sở thu dung, điều trị Covid-19, bao gồm:

- Người làm công việc kiểm soát nhiễm khuẩn;

- Người làm công việc vệ sinh, tẩy uế, diệt tác nhân gây bệnh, thu gom và xử lý dụng cụ sau khi sử dụng cho người nhiễm Covid-19;

- Người giặt đồ vải, quần áo bác sĩ, người nhiễm Covid-19;

- Người thu gom chất thải, đồ vải, vỏ chai, lọ, hộp hóa chất, rác thải sinh hoạt, rác thải y tế;

- Người làm nhiệm vụ bảo vệ.

QĐND