- Cử tri Hưng Yên (Câu số 02): “Hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra một số tình trạng công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự nhưng có hiện tượng né tránh bằng nhiều hình thức như: Đi học các trường trong nước, du học nước ngoài, đi du lịch, xuất khẩu lao động… đến khi trở về địa phương thì hết tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, gây khó khăn trong việc gọi công dân nhập ngũ. Đề nghị có biện pháp và chế tài đủ mạnh xử lý các trường hợp này để đảm bảo thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự”.

- Cử tri Vĩnh Phúc (Câu số 21): “Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 còn chưa nghiêm khắc và không có tính răn đe cao nên rất nhiều thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ còn trốn tránh, lách luật mà chính quyền cơ sở không có biện pháp bắt buộc họ thực hiện. Đề nghị cần nghiên cứu trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung luật có chế tài nghiêm khắc, chặt chẽ để buộc các công dân tự giác thực hiện”.

leftcenterrightdel

Thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh: qdnd.vn

Ngày 15-3-2024, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015 được Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19-6-2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016; cùng với các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn Luật được ban hành đã tạo hành lang pháp lý, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về NVQS.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Luật đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập, khó khăn trong tổ chức thực hiện, như: Việc đăng ký, quản lý NVQS đối với công dân trong độ tuổi nhập ngũ, nhất là số sinh viên sau khi học xong cao đẳng, đại học; công dân đi khỏi nơi cư trú, làm việc, học tập, vắng mặt dài ngày tại địa phương; công dân đi học tập, lao động tại nước ngoài, song thiếu chế tài quản lý và chưa được xử lý triệt để, dẫn đến sót lọt nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ, tạo kẽ hở để một số công dân lợi dụng trốn tránh thực hiện NVQS gây dư luận không tốt trong xã hội. Bên cạnh đó, chế tài quy định của Luật NVQS năm 2015 chưa bao quát đầy đủ về các hành vi vi phạm, do đó quá trình thực hiện tại các địa phương hiện nay còn khó khăn, vướng mắc trong xử lý vi phạm hành chính và xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm về thực hiện NVQS.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 924/VPCP-NC ngày 12-2-2022 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Bộ Quốc phòng lập đề nghị sửa đổi, bổ sung các Luật và Nghị định có liên quan đến Luật NVQS năm 2015 theo đúng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. Bộ Quốc phòng đã tiến hành tổng kết thi hành Luật NVQS năm 2015 và đang lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật NVQS năm 2015 để báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội xem xét thông qua và đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Quốc phòng giao Ban Chỉ đạo, Tổ nghiên cứu lập đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật NVQS năm 2015 nghiên cứu, tổng hợp nội dung liên quan và báo cáo đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật NVQS trong thời gian tới. Đồng thời, đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân các cấp tại địa phương phát huy vai trò giám sát về nội dung thực hiện Luật NVQS, không để vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm công bằng xã hội, để pháp luật về NVQS được thực thi nghiêm túc, công khai, minh bạch, phát huy hiệu quả tích cực, thiết thực tại địa phương.

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên, Vĩnh Phúc; trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, Vĩnh Phúc để trả lời cử tri.

THANH HẢI

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.