Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên tổ chức tập huấn cán bộ năm 2023

Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên tổ chức tập huấn cán bộ năm 2023

Tỉnh Hưng Yên tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022

Tỉnh Hưng Yên tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022

Khai mạc diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Hưng Yên 2022

Khai mạc diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Hưng Yên 2022

Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Hưng Yên ngày càng vững chắc

Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Hưng Yên ngày càng vững chắc

Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên hủy nổ hai quả bom MK 82

Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên hủy nổ hai quả bom MK 82