Bất cập ở nút giao Khu công nghiệp số 5 tỉnh Hưng Yên

Bất cập ở nút giao Khu công nghiệp số 5 tỉnh Hưng Yên

Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên, chủ động tham mưu, xử lý kịp thời các tình huống không để bị động bất ngờ

Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên, chủ động tham mưu, xử lý kịp thời các tình huống không để bị động bất ngờ

Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên di dời và hủy nổ thành công một quả bom lớn

Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên di dời và hủy nổ thành công một quả bom lớn

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến dự chỉ đạo lễ giao nhận quân tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến dự chỉ đạo lễ giao nhận quân tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Tỉnh Hưng Yên: Khám kiểm tra sức khỏe cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự

Tỉnh Hưng Yên: Khám kiểm tra sức khỏe cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự