Khai mạc diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Hưng Yên 2022

Khai mạc diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Hưng Yên 2022

Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Hưng Yên ngày càng vững chắc

Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Hưng Yên ngày càng vững chắc

Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên hủy nổ hai quả bom MK 82

Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên hủy nổ hai quả bom MK 82

Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Người từ Hà Nội về tỉnh Hưng Yên cần lưu ý những gì?

Người từ Hà Nội về tỉnh Hưng Yên cần lưu ý những gì?