Quyết liệt gỡ bỏ rào cản từ thể chế

Quyết liệt gỡ bỏ rào cản từ thể chếTin thường

08/02/2017 20:18

QĐND - Năm 2016, cùng với việc đi đầu trong công tác tái cơ cấu bộ máy, Bộ Công Thương được xem là điểm sáng trong số các bộ, ngành, địa phương về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Rất nhiều rào cản về thể chế đã được Bộ Công Thương gỡ bỏ, tạo môi trường thuận lợi cho các ngành sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu trong nước phát triển.

go top