Thành phố Cần Thơ: Đa dạng mô hình, chủ động hỗ trợ người dân thoát nghèo

Thành phố Cần Thơ: Đa dạng mô hình, chủ động hỗ trợ người dân thoát nghèo

14/07/2017 22:28

QĐND - Cần Thơ là một trong những địa phương đi đầu về công tác giảm nghèo bền vững ở Đồng bằng sông Cửu Long. Từ năm 2015 đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố giảm từ 5,12% xuống 3,21% và sẽ tiếp tục giảm còn 2,75% vào cuối năm 2017. Để đạt được kết quả đó, các sở, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương đã nỗ lực chung tay hỗ trợ người dân triển khai nhiều mô hình kinh tế thiết thực, hiệu quả.

go top