Thiếu hụt chuỗi cung ứng dịch vụ logistics

Thiếu hụt chuỗi cung ứng dịch vụ logistics

22/12/2016 22:53

QĐND - Hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hiện nay vẫn còn nhỏ lẻ, thiếu đồng bộ và tính kết nối, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế. Mặt khác, sự thiếu hụt chuỗi cung ứng dịch vụ logistics còn kéo giảm năng lực cạnh tranh của kinh tế vùng ĐBSCL.

go top