Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV kết thúc tốt đẹp
go top