Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Binh đoàn 16 tại Bình Phước
go top