Chiều 20-5, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội đối với đồng chí Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Nguồn: Truyền hình Quốc hội

* Theo khoản 1 Điều 31 Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết 71/2022/QH15 quy định: Chủ tịch Quốc hội là một trong 4 chức danh (Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao) tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp khi nhậm chức.

VIỆT CHUNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.