Báo cáo tại cuộc làm việc, đại diện Sở Y tế Thành phố Hà Nội cho biết, Sở Y tế thành phố hiện có 80 đơn vị trực thuộc, gồm 3 đơn vị hành chính nhà nước và 77 đơn vị sự nghiệp chia thành 3 khối (42 bệnh viện, 5 trung tâm chuyên khoa, 30 trung tâm y tế quận, huyện, thị xã với 579 trạm y tế xã/phường/thị trấn và 4 nhà hộ sinh, 52 phòng khám đa khoa khu vực). So với năm 2016, số lượng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế giảm 9 đơn vị (thành lập mới 2 đơn vị và giảm do sáp nhập 11 đơn vị). Việc sáp nhập, tổ chức lại đơn vị thực hiện đúng theo quy định, tổ chức bộ máy được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối.

leftcenterrightdel

Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Phan Viết Lượng chủ trì cuộc làm việc với Sở Y tế Hà Nội. ẢNH: PHẠM LINH

Bên cạnh đó, việc phân bổ sử dụng biên chế hiệu quả, hợp lý; viên chức được phân loại theo vị trí việc làm và sắp xếp, bố trí lại bảo đảm về cơ cấu theo hướng vị trí chuyên môn, nghiệp vụ chiếm tỷ lệ cao. Tính đến ngày 31-12-2023, số biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách của năm 2023 so với năm 2017 giảm 11.991 người (tương đương 55,4%).

Tuy nhiên, đại diện Sở Y tế Thành phố Hà Nội cũng chỉ rõ, việc sáp nhập các đơn vị chủ yếu vẫn mang tính chất cơ học; nhân lực y tế cơ sở còn thiếu về số lượng, trình độ còn hạn chế. Một số trạm y tế chưa có bác sĩ công tác thường xuyên tại trạm, không đủ nhân lực để thực hiện dịch vụ kỹ thuật chuyên môn. Mạng lưới y tế cơ sở còn nhiều hạn chế, như: mô hình tổ chức chưa ổn định; chính sách, chế độ lương, đãi ngộ cho nhân lực y tế chưa thỏa đáng, chưa có cơ chế thu hút cán bộ về công tác tại tuyến y tế cơ sở, nhất là đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao.

Phát biểu kết luận, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Phan Viết Lượng ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị rất tâm huyết, sát thực tiễn, giúp Đoàn giám sát có thêm thông tin, đặc biệt là nhìn nhận được những khó khăn của các cơ sở y tế trong việc tiến hành tự chủ, đổi mới quản lý, thu hút nguồn nhân lực.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đề nghị Sở Y tế TP Hà Nội hoàn thiện báo cáo, trong đó cần nêu rõ hơn những mô hình, cách làm hay, từ đó có nghiên cứu định hướng, giải pháp trong thời gian tới; đánh giá kỹ lưỡng nguyên nhân của những khó khăn và kiến nghị tập trung vào những vấn đề mang tính chất đặc thù của thành phố. Đây là cơ sở để Đoàn giám sát đánh giá và kiến nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các bộ, ngành liên quan để có những chủ trương, định hướng đúng đắn giúp ngành y tế Hà Nội tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi phát triển ngành trong thời gian tới.

AN AN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Y tế xem các tin, bài liên quan.