Phó chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm việc với Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Trung Quốc – Việt Nam

Phó chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm việc với Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Trung Quốc – Việt Nam

Hỏi-Đáp pháp luật: Hỗ trợ chi phí cho người lao động dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài
 theo đề án Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn?

Hỏi-Đáp pháp luật: Hỗ trợ chi phí cho người lao động dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài theo đề án Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn?