Thủ tướng vừa ban hành kế hoạch triển khai cải cách tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lao động trong doanh nghiệp.

Theo đó, lãnh đạo Chính phủ đề nghị Ban Tổ chức Trung ương chủ trì xây dựng và trình Ban Bí thư ban hành quyết định về chế độ tiền lương mới với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội. Việc này được tiến hành sau khi có kết luận của Bộ Chính trị về các nội dung của chế độ tiền lương mới.

Ban Tổ chức Trung ương báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế của hệ thống chính trị thông qua danh mục vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã.

Thủ tướng đề nghị Ban Công tác đại biểu xây dựng và trình Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về chế độ tiền lương mới với cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan của Quốc hội, HĐND cấp tỉnh và huyện, các chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán. Công việc này cũng được tiến hành sau khi có kết luận của Bộ Chính trị.

Bộ Nội vụ cùng Lao động- Thương binh và Xã hội xây dựng và trình Chính phủ ban hành chế độ tiền lương mới với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Bộ cũng chịu trách nhiệm xây dựng tờ trình của Ban cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị về những nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới, tác động khi cải cách tiền lương đến chính sách bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội; hoàn thành trong tháng 1.

Bộ Quốc phòng, Công an được giao xây dựng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy trong lực lượng vũ trang; phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương trình Bộ Chính trị trong tháng 1. Hai Bộ xây dựng ba bảng lương với lực lượng vũ trang, gồm một bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan và hạ sĩ quan nghiệp vụ công an; một bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an; một bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an và phụ cấp đặc thù với lực lượng vũ trang.

leftcenterrightdel
Tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ sẽ được điểu chỉnh đề phù hợp với thực tế hơn/Ảnh minh hoạ/ TTXVN

 

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội xây dựng nghị định của Chính phủ điều chỉnh lương tối thiểu vùng; các văn bản điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công phù hợp với chế độ tiền lương mới.

Hiện nay, lương cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được tính bằng lương cơ sở (1,8 triệu đồng) nhân hệ số lương. Hệ số lương được tính theo ngạch bậc của từng nhóm công chức. Từ ngày 1-7, công chức loại A (ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương) có mức lương cao nhất 14,4 triệu đồng/tháng; thấp nhất 3,8 triệu đồng/tháng.

Công chức loại B (ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương), mức lương cao nhất 7,3 triệu đồng/tháng; thấp nhất 3,3 triệu đồng. Công chức loại C (ngạch chuyên viên hoặc tương đương), mức lương cao nhất 6,5 triệu đồng/tháng; thấp nhất 2,4 triệu đồng.

Từ giữa năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được trả lương theo vị trí việc làm thay vì hệ số cào bằng hiện nay. Dự kiến từ năm 2025, tiền lương cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tiếp tục được tăng bình quân 7% mỗi năm, đến khi mức lương thấp nhất khu vực công bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất vùng 1 khu vực doanh nghiệp (lương tối thiểu vùng 1 hiện là 4,68 triệu đồng).

Chính phủ đã trích lập được nguồn 560.000 tỷ đồng, đảm bảo đủ cải cách tiền lương đến năm 2026.

THẾ TRUYỀN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.