Theo thông tin từ Phân xưởng vận hành của Công ty Thủy điện Hòa Bình, mực nước trên hồ Hòa Bình lúc 16 giờ ngày 5-9 là 116,23m và hiện tại Công ty đang xả cửa xả đáy số 2, lưu lượng nước đổ về hồ là 5.772m3/giây, nước xả từ hồ về hạ lưu là 5.772m3/s và mực nước khu vực hạ lưu lên đến 15,90m. Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng để đưa dần mực nước hồ về mức quy định.

Trước diễn biến bất thường của thời tiết, UBND tỉnh Hòa Bình đã có Công điện gửi các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, đặc biệt là lưu lượng nước đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai và các cơ quan có liên quan để có quyết định điều hành trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế.

TTXVN