Theo đó, tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức hệ thống thi hành án dân sự tiếp tục được kiện toàn, ngày càng hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp; công tác phối hợp, nhất là phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự được quan tâm, chú trọng và đạt được nhiều kết quả tích cực. Cơ sở vật chất, điều kiện, trang thiết bị làm việc, phục vụ hoạt động thi hành án dân sự được đầu tư, nâng cấp đảm bảo tốt cho thực hiện các nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu.

Nhờ vậy, công tác thi hành án dân sự năm 2023 đạt kết quả cao nhất từ trước tới nay. Cụ thể, công tác thi hành án dân sự được thụ lý với hơn 575.000 vụ việc, thu trên 89.000 tỷ đồng trong đó có trên 20.000 tỷ đồng từ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, tăng gần 4.500 tỷ so với năm 2022.

Năm 2023, Bộ Tư pháp đã tham mưu Chính phủ ban hành và tổ chức triển khai Nghị quyết số 126 về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ.

leftcenterrightdel
Quang cảnh cuộc họp báo. 

Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành tham mưu Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua 16 dự án luật, 5 nghị quyết; đã xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền hơn 500 văn bản quy phạm pháp luật. Các địa phương đã ban hành gần 3.800 văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh, hơn 2.600 văn bản quy phạm pháp luật cấp huyện và hơn 1.700 văn bản quy phạm pháp luật cấp xã.

Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đạt nhiều kết quả nổi bật. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước, quản lý xử lý vi phạm hành chính; công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; công tác pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế về pháp luật... có nhiều chuyển biến tích cực.

CHIẾN THẮNG

Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.