Phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 257.000 tỷ đồng, 616 ha đất

Theo báo cáo, năm 2023, Thanh tra Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ theo đúng tinh thần các nghị quyết và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Toàn ngành Thanh tra đã triển khai 7.689 cuộc thanh tra hành chính và 193.774 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế 257.703 tỷ đồng, 616 ha đất. Kiến nghị thu hồi 188.607 tỷ đồng và 166 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 69.096 tỷ đồng, 451 ha đất. So với cùng kỳ năm 2022, số tiền sai phạm được phát hiện qua hoạt động thanh tra tăng gần 200%, số tiền kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước tăng hơn 600%.

Về công tác tiếp công dân, trong năm có 362.883 lượt người đến cơ quan hành chính nhà nước khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, có 3.532 đoàn đông người. Các cơ quan đã tiếp nhận 422.601 đơn các loại; đã giải quyết 88,4% số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

leftcenterrightdel

Phó thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo hội nghị.  

Riêng về khiếu nại, đã giải quyết 88,9% số vụ việc thuộc thẩm quyền, bảo vệ quyền lợi cho 20 tổ chức, 226 cá nhân; trả lại cho các tổ chức, cá nhân 132,9 tỷ đồng, 8,7 ha đất; kiến nghị xử lý 38 người. Các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết 86,8% số vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền; kiến nghị thu hồi cho nhà nước 57,2 tỷ đồng, 0,5 ha đất; bảo vệ quyền lợi cho 8 tập thể, 870 cá nhân.

Tình trạng các đoàn khiếu kiện đông người tại trụ sở các cơ quan Trung ương và nhà riêng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã giảm rõ rệt và được kiểm soát.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, ngành Thanh tra đã đẩy mạnh công tác phòng ngừa thông qua thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiều giải pháp. Trong năm, toàn ngành phát hiện 114 vụ việc, 176 người tham nhũng và liên quan đến tham nhũng. Trong đó, qua hoạt động kiểm tra nội bộ phát hiện 22 vụ, 35 người; qua hoạt động thanh tra, kiểm tra phát hiện 54 vụ, 97 người; qua giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 38 vụ, 44 người.

Đi cùng với các mặt công tác, ngành Thanh tra đã có nhiều giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động, nhất là thúc đẩy tiến độ, nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra...

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung, đi sâu phân tích, làm rõ kết quả đạt được, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác Thanh tra năm 2023. Từ đó tìm ra nguyên nhân và đề xuất kiến nghị thực hiện một số giải pháp trong thời gian tới. Đồng thời chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm hay trong thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra.

Tập trung thanh tra những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ghi nhận và biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được, đóng góp của ngành Thanh tra trong thời gian qua. Phó thủ tướng đề nghị, sau hội nghị này, ngành tiếp tục "mổ xẻ" những bài học kinh nghiệm được rút ra trong quá trình tổ chức hoạt động thanh tra; từ đó góp phần thực hiện tốt hơn, đóng góp quan trọng hơn vào sự phát triển ổn định của đất nước.

Phó thủ tướng đánh giá, Thanh tra Chính phủ và toàn ngành đã triển khai một số cuộc thanh tra đột xuất có tính chất phức tạp, dư luận đặc biệt quan tâm. Qua đó phát hiện sai phạm, kiến nghị xử lý quyết liệt, đúng pháp luật và chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý theo thẩm quyền nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, thu hồi tiền và tài sản cho nhà nước. Ngành tiếp tục quan tâm thúc đẩy tiến độ và nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ thanh tra.

Bên cạnh đó, công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tiếp tục có chuyển biến tích cực, kết quả thu hồi tiền, tài sản đạt tỷ lệ cao hơn năm trước. Đồng thời, Thanh tra Chính phủ cũng đã tham mưu Ban cán sự đảng Chính phủ trong việc hoàn thiện dự thảo Đề án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án. Thanh tra Chính phủ cũng đã xử lý kịp thời, hiệu quả, không để xảy ra tình trạng chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Điều này góp phần quan trọng trong việc giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có những chuyển biến rõ nét, nhất là giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền tiếp tục đạt kết quả cao (trên 88%), nhiều vụ việc phức tạp được xử lý dứt điểm...

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó thủ tướng Lê Minh Khái lưu ý ngành Thanh tra cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thanh tra năm 2022. Thanh tra Chính phủ và Thanh tra các bộ, ngành, địa phương cần bám sát định hướng chương trình thanh tra và sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các cấp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thủ trưởng cơ quan hành chính xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra và thanh tra đột xuất năm 2024 và những năm tiếp theo.

Trong đó, ngành khẩn trương triển khai định hướng, kế hoạch thanh tra năm 2024 đã được phê duyệt theo hướng trọng tâm, hiệu quả, tập trung thanh tra đối với những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, dư luận xã hội quan tâm.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, nhất là chất lượng, tiến độ các kết luận thanh tra và việc thực hiện kết luận thanh tra. Tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngành Thanh tra triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp chặt chẽ giữa trung ương và địa phương, giải quyết kịp thời, dứt điểm ngay từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”, nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài, các vụ việc khiếu kiện vượt cấp lên trung ương.

“Tinh thần là phải xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, không để phát sinh các vụ việc mới”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó quan tâm triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Trọng tâm là công khai, minh bạch trong tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát xung đột lợi ích; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn...

Toàn ngành Thanh tra củng cố, xây dựng lực lượng cán bộ thanh tra chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, có bản lĩnh, đi đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, tiêu cực, trước hết là sự gương mẫu, quyết tâm, quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan thanh tra các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, xử lý nghiêm công chức vi phạm.

TTXVN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.