Việc phát hành bộ tem bưu chính này là nhằm góp phần tuyên truyền về tầm vóc của sự kiện, khẳng định tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong mỗi người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Bộ tem “Kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (1973 - 2023)” gồm 1 mẫu có khuôn khổ 46 x 31 mm và giá mặt tem là 4.000 đồng.

leftcenterrightdel
Bộ tem “Kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (1973 - 2023)” do họa sĩ Nguyễn Du, công tác tại Vietnam Post, thiết kế. 

 

leftcenterrightdel
Phong bì ngày phát hành đầu tiên của bộ tem “Kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (1973 - 2023)”. 

 

Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Du của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) thiết kế, được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 27-1-2023 đến ngày 31-12-2024.

Cách đây tròn 50 năm, vào ngày 27-1-1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được ký kết, sau gần 5 năm đàm phán.  

Trong giai đoạn trước, Bưu chính Việt Nam cũng đã phát hành 1 bộ tem ghi dấu về sự kiện ký kết Hiệp định Paris. Đó là bộ tem “Hiệp định Pari 1973 về Việt Nam” gồm 2 mẫu có cùng giá mặt 12 xu, được phát hành ngày 27-1-1975.

HỒNG QUANG