Theo đó, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được tăng từ 1,624 triệu đồng lên mức 2,055 triệu đồng. Nghị định nêu rõ mức chuẩn quy định ở trên làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Các mức quy định theo mức chuẩn tại nghị định này được điều chỉnh khi mức chuẩn được điều chỉnh và làm tròn đến hàng nghìn đồng.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. Nguồn: CPV

Nghị định số 55/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. Cụ thể, mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng; mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh loại B; mức hưởng trợ cấp ưu đãi một lần đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng được quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP.

Trường hợp mức trợ cấp một lần tính theo thâm niên, sau khi đã tính tròn số năm tham gia kháng chiến mà còn có tháng lẻ, số tháng lẻ được tính tròn số theo nguyên tắc, từ đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng được tính là 1 năm, dưới 6 tháng được tính là 6 tháng. Trường hợp không xác định được ngày, tháng bắt đầu hoạt động kháng chiến, được tính từ ngày 1-7 của năm đó.

Nghị định số 55/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 5-9-2023. Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP được thực hiện kể từ ngày 1-7-2023. 

QUỐC BẢO

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.