Hà Nội sẽ dành hơn 192 tỷ đồng tặng quà người có công

Hà Nội sẽ dành hơn 192 tỷ đồng tặng quà người công

Chăm lo Tết cho người có công và người nghèo

Chăm lo Tết cho người côngngười nghèo

Chăm lo Tết cho người có công và người nghèo

Chăm lo Tết cho người côngngười nghèo

Chăm lo Tết cho người có công và người nghèo

Chăm lo Tết cho người côngngười nghèo

Quân khu 5: Thăm, tặng quà đối tượng người có công trên địa bàn Đà Nẵng

Quân khu 5: Thăm, tặng quà đối tượng người công trên địa bàn Đà Nẵng

Chăm lo Tết cho người có công và người nghèo

Chăm lo Tết cho người côngngười nghèo

Chăm lo Tết cho người có công và người nghèo

Chăm lo Tết cho người côngngười nghèo

Thượng tướng Đỗ Căn thăm, chúc Tết tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ

Thượng tướng Đỗ Căn thăm, chúc Tết tại Trung tâm Điều dưỡng người công tỉnh Phú Thọ

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu thăm, chúc Tết Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang và người có công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu thăm, chúc Tết Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang và người công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh