Bộ Quốc phòng gặp mặt người có công với cách mạng tỉnh Vĩnh Long

Bộ Quốc phòng gặp mặt người công với cách mạng tỉnh Vĩnh Long

Bộ Quốc phòng gặp mặt đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Trà Vinh

Bộ Quốc phòng gặp mặt đoàn đại biểu người công với cách mạng tỉnh Trà Vinh

Bộ Quốc phòng gặp mặt đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Kon Tum

Bộ Quốc phòng gặp mặt đoàn đại biểu người công với cách mạng tỉnh Kon Tum

Bộ Quốc phòng gặp mặt đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Hậu Giang

Bộ Quốc phòng gặp mặt đoàn đại biểu người công với cách mạng tỉnh Hậu Giang

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà người có công và trẻ em tại Thái Nguyên

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà người công và trẻ em tại Thái Nguyên

Tận tình, chu đáo với người có công

Tận tình, chu đáo với người công

Lữ đoàn 131 chăm lo gia đình chính sách, người có công

Lữ đoàn 131 chăm lo gia đình chính sách, người công