Bộ Quốc phòng tặng quà 65 đại biểu người có công tỉnh Kiên Giang

Bộ Quốc phòng tặng quà 65 đại biểu người công tỉnh Kiên Giang

Trung tướng Lê Quang Minh chủ trì buổi gặp mặt đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Tiền Giang

Trung tướng Lê Quang Minh chủ trì buổi gặp mặt đoàn đại biểu người công với cách mạng tỉnh Tiền Giang

Bộ Quốc phòng gặp mặt người có công với cách mạng tỉnh Hậu Giang

Bộ Quốc phòng gặp mặt người công với cách mạng tỉnh Hậu Giang

Bộ Quốc phòng gặp mặt đoàn đại biểu người có công tỉnh Khánh Hòa

Bộ Quốc phòng gặp mặt đoàn đại biểu người công tỉnh Khánh Hòa

Nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng

Nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người công với cách mạng

Trung tướng Lê Quang Minh tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Cà Mau

Trung tướng Lê Quang Minh tiếp Đoàn đại biểu người công tỉnh Cà Mau

Quy định mới nhất về chế độ trợ cấp, ưu đãi người có công được áp dụng từ ngày 5-9

Quy định mới nhất về chế độ trợ cấp, ưu đãi người công được áp dụng từ ngày 5-9