Dự án UNCAC được bắt đầu triển khai từ ngày 21-5-2022, kết thúc ngày 31-8-2024. Dự án được tài trợ bởi Cục Phòng, chống Ma túy và Thực thi pháp luật Quốc tế (INL) thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Dự án toàn cầu về phòng, chống tham nhũng nhằm xây dựng xã hội yên bình và toàn diện của UNDP.

Các đối tác của dự án gồm: Ban Nội chính Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao, Bộ Y tế và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

leftcenterrightdel

Toàn cảnh hội thảo Khởi động Dự án UNDP Hỗ trợ nâng cao năng lực thực thi công ước phòng, chống tham nhũng của Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Tại hội thảo, bà Diana Torres, đại diện UNDP tại Việt Nam cho biết: Mục tiêu của dự án là nâng cao năng lực cơ quan chống tham nhũng nhằm đo lường và giám sát các mục tiêu phòng, chống tham nhũng của Liên hợp quốc một cách có hiệu quả. Hoàn thiện khung pháp lý và thực thi pháp luật nhằm thực hiện có hiệu quả các khuyến nghị của UNCAC về biện pháp phòng ngừa tham nhũng, thu hồi tài sản. Nâng cao năng lực trong quản trị công, tăng cường tính minh bạch và liêm chính trong lĩnh vực mua sắm đấu thầu y tế công tại Việt Nam.

Hoạt động chính của dự án là hoàn thiện khung chính sách và phát luật về hợp tác quốc tế trong thu hồi tài sản, tăng cường năng lực của các cơ quan thực thi pháp luật trong tương trợ tư pháp liên quan đến thu hồi tài sản, phòng chống rửa tiền. Hỗ trợ thực thi các khuyến nghị của báo cáo chu kỳ 2 công ước UNCAC và chiến lược chống tham nhũng 2021-2030.

Dự án cũng hỗ trợ thực hiện thí điểm bộ chỉ số đánh giá phòng, chống tham nhũng cấp bộ phục vụ công tác đo lường và giám sát tham nhũng tại các bộ. Nâng cao năng lực cho các chủ thể ngoài Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; xây dựng và tích hợp giải pháp phần mềm mới vào hệ thống mua sắm đấu thầu y tế công. Vận động chính sách nhằm hoàn thiện khung pháp lý về mua sắm đấu thầu y tế công từ góc nhìn doanh nghiệp.

Tin, ảnh: LA DUY