Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ của Dự án “Thúc đẩy môi trường kinh doanh công bằng trong ASEAN”, do Quỹ Thịnh vượng Vương quốc Anh tài trợ.

Tham nhũng là một trong những cản trở lớn nhất trong quá trình tiến tới đạt được Mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030. Mặc dù nhiều nước đã rất nỗ lực, ước tính hàng năm có khoảng 3,6 nghìn tỷ đô la sẽ bị thất thoát do tham nhũng.

Phát biểu tại hội thảo, đại diện UNDP tại Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong công tác phòng chống tham nhũng. Việt Nam đã phê chuẩn Công ước Phòng chống tham nhũng của LHQ năm 2009; sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2017 bao gồm những thay đổi lớn trong chính sách xử lý hình sự đối với các tội phạm về tham nhũng; và thông qua Luật Phòng chống tham nhũng mới vào năm 2018. Đặc biệt, một trong những điểm mới trong Luật là việc mở rộng phạm vi phòng chống tham nhũng ra khu vực tư nhân. Tất cả những nỗ lực này thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện Mục tiêu 16 của Chương trình nghị sự 2030 vì Mục tiêu Phát triển bền vững, trong đó "Giảm đáng kể tham nhũng và hối lộ dưới mọi hình thức" là một trong những chỉ số chính.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia trao đổi, thảo luận về Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Phòng chống tham nhũng. Đây là một trong trong một loạt các hoạt động chuẩn bị cho việc thực hiện Luật.

HẢI YẾN