Căn cứ nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và đề phòng dung tích cắt lũ cho hạ du trong thời gian tới đồng thời thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, sáng 12-9, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai (PCTT) đã có công điện số 51 yêu cầu Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy hồ Hòa Bình vào hồi 13 giờ ngày 12-9.

Công điện số 51 cũng yêu cầu Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT và các cơ quan có liên quan để có quyết định điều hành trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế. Tùy theo diễn biến mưa lũ trước, trong và sau bão số 5, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT sẽ có quyết định điều hành phù hợp với tình hình thực tế.  

NGUYỄN KIỂM