Thông tin tại cuộc họp cho biết, để thi hành Luật Đất đai (sửa đổi), Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng 5 Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi) gồm: Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai; Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng 4 Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi) để lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương gồm: Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh cuộc họp. 

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân yêu cầu, lãnh đạo Vụ Đất đai, Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất, Cục Đăng ký Dữ liệu và Thông tin đất đai tập trung chỉ đạo các phòng, cán bộ chuyên môn rà soát các điều khoản trong Luật Đất đai (sửa đổi) giao Chính phủ quy định chi tiết để hướng dẫn trong Dự thảo Nghị định.

Thứ trưởng lưu ý, phải rà soát cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính trong các Dự thảo Nghị định, nhất là trong lĩnh vực đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, phân cấp triệt để cho các địa phương và xử lý chuyển tiếp để tạo sự đồng bộ, thống nhất trong quản lý Nhà nước về đất đai.

Tin, ảnh: THÚY NHI

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.