Các đồng chí: Phạm Thanh Học, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy; Trương Việt Dũng, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của UBND thành phố; Nguyễn Thị Mai Hương, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì hội nghị.

Theo đó, tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng khá so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn lũy kế 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 252.054 tỷ đồng, đạt 61,7% dự toán, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương lũy kế 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 47.973 tỷ đồng, đạt 34,0% dự toán, tăng 24,2% so với cùng kỳ.

leftcenterrightdel

Quang cảnh buổi họp báo. 

GRDP duy trì tăng trưởng khá, cao hơn cùng kỳ. 6 tháng đầu năm 2024, GRDP Hà Nội ước tăng 6,0% (cùng kỳ tăng 5,97%). Trong đó: Dịch vụ tăng 6,55% (cùng kỳ tăng 7,54%); công nghiệp và xây dựng tăng 5,37% (cùng kỳ tăng 3,28%); nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,94% (cùng kỳ tăng 2,24%); thuế sản phẩm tăng 4,38% (cùng kỳ tăng 2,41%).

Xuất, nhập khẩu tăng trưởng tích cực. Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 8.891 triệu USD, tăng 11,0% (cùng kỳ giảm 2,7%), trong đó: Khu vực kinh tế trong nước tăng 14,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 6,1%. Kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 19.668 triệu USD, tăng 14,9% (cùng kỳ giảm 16,3%), trong đó: Khu vực kinh tế trong nước tăng 17,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 3,3%.

Thu hút đầu tư nước ngoài đạt khá. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, thành phố thu hút 1.165,3 triệu USD vốn FDI (tăng 52% so với cùng kỳ năm 2023), trong đó: Có 120 dự án đăng ký mới với tổng vốn đầu tư đạt 1.036,5 triệu USD; 78 lượt tăng vốn với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 55,21 triệu USD và 104 lượt góp vốn, mua cổ phần với giá trị vốn góp đạt 73,6 triệu USD.

Trong Quý II-2024, thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển; quản lý đất đai, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường được tăng cường.

UBND TP cho biết thành phố đã hoàn thiện Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) với những cơ chế vượt trội để phát triển Thủ đô; cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng đồng bộ giữa cải cách thủ tục và cải cách bộ máy, thể chế.

Về nhiệm vụ, phương hướng 6 tháng cuối năm, UBND TP cho biết sẽ đảm bảo ổn định và tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới; tập trung thực hiện hiệu quả, thực chất cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; thúc đẩy phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, các ngành, lĩnh vực mới nổi, mô hình kinh doanh mới; xây dựng cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội; triển khai thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua...

Tin, ảnh: THANH HƯƠNG - TUẤN SƠN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.