Cụ thể, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn TP quý I-2023 ước tính đạt 81,8 nghìn tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: vốn Nhà nước 27,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 33,5% tổng vốn đầu tư và tăng 2,9%; vốn ngoài Nhà nước 48 nghìn tỷ đồng, chiếm 58,6% và tăng 11,2%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 6,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 7,9% và tăng 15,4%.

leftcenterrightdel

Hà Nội: Vốn đầu tư phát triển quý I-2023 ước đạt 81,8 nghìn tỷ đồng. Ảnh minh họa

Chia theo khoản mục đầu tư: vốn đầu tư xây dựng cơ bản quý I-2023 ước tính đạt 50,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 61,4% tổng vốn đầu tư và tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022; vốn mua sắm tài sản cố định dùng cho sản xuất đạt 22,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 28% và tăng 7,8%; vốn sửa chữa lớn, nâng cấp tài sản đạt 3,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 4,6% và tăng 3,5%; bổ sung vốn lưu động đạt 3,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 4,6% và tăng 2,9%; vốn đầu tư khác đạt 1,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,4% và tăng 3,3%.

Về vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng Ba ước tính đạt 3.066 tỷ đồng, tăng 19,3% so với tháng trước và tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó: vốn ngân sách Nhà nước cấp TP thực hiện 1.252 tỷ đồng, tăng 5,2% và giảm 11,8%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện thực hiện 1.682 tỷ đồng, tăng 31,4% và tăng 15,3%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã thực hiện 132 tỷ đồng, tăng 30,3% và tăng 12%.

Ước tính quý I-2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý đạt 8,1 nghìn tỷ đồng, đạt 15,7% kế hoạch năm, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: vốn ngân sách Nhà nước cấp TP thực hiện 3,6 nghìn tỷ đồng, đạt 15,9%, giảm 11,2%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện thực hiện 4,2 nghìn tỷ đồng, đạt 15,4% và tăng 2,7%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã thực hiện 303 tỷ đồng, đạt 17,2% và giảm 10,7%.

Cũng theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, trong tháng Ba, thành phố Hà Nội có 34 dự án FDI được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 10,4 triệu USD. Bên cạnh đó, có 22 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với 57,7 triệu USD; 28 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần với số vốn đạt 53,4 triệu USD.

Ước tính quý I-2023, toàn TP thu hút 158,7 triệu USD vốn FDI, trong đó đăng ký cấp mới 73 dự án với số vốn đạt 21,3 triệu USD; 33 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 74,1 triệu USD; nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần 70 lượt, đạt 63,3 triệu USD.

Tin, ảnh: ANH ĐỨC