Theo đó, dự kiến đầu tháng 5-2024, UBND thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với đoàn viên, người lao động trên địa bàn, qua đó trực tiếp nắm bắt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị về cơ chế chính sách nhằm phát huy vai trò của đoàn viên, người lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp; góp phần tăng năng suất lao động, khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh.

Thông qua việc tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại khẳng định được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, các cấp, các ngành đối với tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Thủ đô trên địa bàn thành phố - lực lượng tiên phong đi đầu trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước. 

Đồng thời, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc thực hiện giám sát phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tạo sự đồng thuận, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với tổ chức Công đoàn và công nhân lao động.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: congdoanhanoi.org.vn 

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội định hướng nội dung các cuộc gặp gỡ đối, thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với đoàn viên, người lao động để đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước tại địa phương đối với đoàn viên, người lao động; kết quả giải quyết các kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tại các cuộc tiếp xúc, đối thoại trước (nếu có). Đánh giá khái quát tình hình đời sống, việc làm, quan hệ lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt tại các Khu công nghiệp và chế xuất, các cụm công nghiệp.

Những đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, người lao động với lãnh đạo các cấp; trao đổi giữa các sở, ban, ngành thành phố, các phòng, ban chuyên môn với các đại biểu về những nội dung có liên quan. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp kết luận và chỉ đạo giải quyết đối với những phản ánh, kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động.

Ở cấp thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa đồng chí Chủ tịch UBND thành phố với hơn 200 đoàn viên, người lao động Thủ đô năm 2024 vào trung tuần tháng 5-2024 (đây cũng là một trong những hoạt động trọng tâm của Tháng Công nhân).

Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã báo cáo cấp ủy Đảng, phối hợp chính quyền, chuyên môn đồng cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chuyên môn đồng cấp với đoàn viên, người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 31-5-2024.

TẠ TUẤN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.