Lữ đoàn Pháo binh 16 (Quân khu 4) tổ chức thành công Đại hội Thi đua Quyết thắng làm trước cho quân khu

Lữ đoàn Pháo binh 16 (Quân khu 4) tổ chức thành công Đại hội Thi đua Quyết thắng làm trước cho quân khu

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng kiểm tra Lữ đoàn Công binh 299

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng kiểm tra Lữ đoàn Công binh 299

Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4) khơi dậy truyền thống để bộ đội say mê cống hiến

Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4) khơi dậy truyền thống để bộ đội say mê cống hiến

Hà Giang: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát công tác thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia

Hà Giang: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát công tác thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia

Xây dựng Thông tư quy định Giải thưởng “Lao động sáng tạo” trong Công đoàn Quân đội

Xây dựng Thông tư quy định Giải thưởng “Lao động sáng tạo” trong Công đoàn Quân đội

Đoàn công tác Học viện Quân y dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Đoàn công tác Học viện Quân y dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Quân khu 1: Kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 306

Quân khu 1: Kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 306

Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam thăm, làm việc tại Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam thăm, làm việc tại Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn