Trong đó, UBND TP Hà Nội giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thành đoàn Hà Nội và Văn phòng UBND thành phố tham mưu Chủ tịch UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023 theo quy định.

UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện theo Luật Thanh niên, Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 1-3-2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi trên địa bàn quản lý.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân tổ chức đối thoại với thanh niên theo yêu cầu của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội và các tổ chức khác của thanh niên được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật (nếu có).

leftcenterrightdel
Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo TP với đoàn viên, thanh niên Thủ đô năm 2022. Ảnh: AN KHÁNH

UBND thành phố cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện việc thu hút, tuyển dụng công chức, viên chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5-12-2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về thanh niên theo chức năng, nhiệm vụ của sở, ngành, địa phương; tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc triển khai, thực hiện chính sách pháp luật đối với thanh niên.

UBND các quận, huyện, thị xã tập trung rà soát và tham mưu thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo quy định.

Các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và chính sách, pháp luật về thanh niên thuộc ngành, lĩnh vực và địa phương quản lý.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, chính sách, pháp luật về thanh niên, gửi UBND thành phố (qua Sở Nội vụ tổng hợp). Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên là cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị hằng năm.

NGỌC ANH