Liên hoan tiếng hát cựu thanh niên xung phong Hà Nội

Liên hoan tiếng hát cựu thanh niên xung phong Hà Nội

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến

Cựu thanh niên xung phong 3 lần viết tâm thư xin ra trận

Cựu thanh niên xung phong 3 lần viết tâm thư xin ra trận

Chuẩn bị tốt cuộc gặp mặt cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Hà Nội

Chuẩn bị tốt cuộc gặp mặt cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Hà Nội

Cựu thanh niên xung phong nặng tình với Tây Bắc

Cựu thanh niên xung phong nặng tình với Tây Bắc

Gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Diễn đàn quốc gia

Diễn đàn quốc gia "Chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện"

Tiếp nhận ủng hộ hoạt động tôn vinh, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến

Tiếp nhận ủng hộ hoạt động tôn vinh, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến