Hoàn cảnh khó khăn của cựu thanh niên xung phong đơn thân

Hoàn cảnh khó khăn của cựu thanh niên xung phong đơn thân

Ngày 15-7-1950: Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong

Ngày 15-7-1950: Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong

Nữ thanh niên xung phong hai lần được gặp Bác Hồ

Nữ thanh niên xung phong hai lần được gặp Bác Hồ

Cựu thanh niên xung phong Đỗ Thị Diên được ủng hộ hơn 50 triệu đồng

Cựu thanh niên xung phong Đỗ Thị Diên được ủng hộ hơn 50 triệu đồng


Gia cảnh khốn khó của cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Bân

Gia cảnh khốn khó của cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Bân

Hoàn cảnh khó khăn của cựu thanh niên xung phong

Hoàn cảnh khó khăn của cựu thanh niên xung phong

Dâng hương tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong

Dâng hương tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong

Sáng mãi bản hùng ca thanh niên xung phong

Sáng mãi bản hùng ca thanh niên xung phong

Thương cảm hoàn cảnh của cựu thanh niên xung phong

Thương cảm hoàn cảnh của cựu thanh niên xung phong