Phát biểu khai mạc đại hội, ông Ngô Quang Xuân - Trưởng Ban Vận động thành lập VCCA cho biết, trải qua quá trình vận động thành lập hiệp hội, ngày 29-11-2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 931/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hiệp hội Gốm sứ gia dụng Việt Nam (VCCA).

leftcenterrightdel
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu tại đại hội và giao nhiệm vụ cho VCCA. 

VCCA ra đời với ý nghĩa thực hiện sứ mệnh kết nối các làng nghề gốm sứ truyền thống, các nghệ nhân, đơn vị sản xuất trong cả nước, tạo điều kiện sản xuất kinh doanh gốm sứ gia dụng trên toàn quốc. Theo đó, hiệp hội sẽ ưu tiên xây dựng chiến lược sản xuất và phát triển gốm Việt; tìm kiếm thị trường xuất khẩu, đầu ra cho những sản phẩm gốm sứ đến với bạn bè thế giới; tham mưu và cố vấn về mặt thể chế và hành lang pháp lý của Nhà nước nhằm tạo thuận lợi cho ngành nghề gốm Việt phát triển sản xuất ổn định và bền vững.

leftcenterrightdel
Chủ tịch VCCA Ngô Quang Xuân (ngoài cùng bên phải, ôm hoa) ra mắt cùng Ban chấp hành. 

Chúc mừng sự ra đời của VCCA, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng khẳng định, gốm sứ là tinh hoa, hồn cốt dân tộc, bản sắc văn hóa của Việt Nam. Sản phẩm gốm Việt ngày càng có vị trí quan trọng trong đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội. “Nhiệm vụ phát triển nhóm sản phẩm gốm sứ gia dụng được xác định là một trong những nhóm nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh gốm sứ trên toàn quốc. Việc VCCA ra đời là yêu cầu, là nguyện vọng chính đáng của những người làm trong lĩnh vực gốm sứ, phù hợp với xu hướng phát triển của ngành gốm sứ trong tình hình mới”, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cho hay.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành hiệp hội nhiệm kỳ 1 và Ban kiểm tra. Ban chấp hành khóa I đã bầu ra Chủ tịch, Phó chủ tịch và Ban Thường vụ. Trong đó, ông Ngô Quang Xuân giữ chức Chủ tịch.

leftcenterrightdel

VCCA ký kết với Tổ chức Kỷ lục Việt Nam nhằm hỗ trợ và quảng bá phát triển gốm Việt.

Thay mặt lãnh đạo hiệp hội, Chủ tịch VCCA Ngô Quang Xuân chia sẻ, hiệp hội sẽ cố gắng liên kết, kết nối các doanh nghiệp, thực hiện tốt các nhiệm vụ do Nhà nước giao phó, đáp ứng được kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp gốm sứ gia dụng đưa nhiều sản phẩm, nhiều giá trị gốm Việt đến khắp thế giới.

Cũng trong đại hội, VCCA đã ký kết hợp tác chiến lược với Tổ chức Kỷ lục Việt Nam để thông qua các hoạt động nhằm hỗ trợ quảng bá phát triển gốm sứ gia dụng Việt Nam.

HÀ ANH