Góp ý dự thảo nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, Bộ Tài chính cho biết việc tăng thêm 20,8% mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tuất hằng tháng trên mốc tháng 6-2023 là phù hợp.

Tuy vậy, Nghị quyết số 69 ngày 11-11-2022 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 chỉ quy định tăng thêm 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người thụ hưởng từ ngân sách.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội làm rõ cơ sở đề xuất tăng thêm 20,8% với các đối tượng trên.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Bên cạnh đó, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tính toán có hơn 190.000 người thuộc nhóm này. Dự kiến năm 2023, ngân sách chi khoảng 168 tỉ đồng.

Trong đó, trợ cấp cho người tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tăng từ 836.000 đồng/tháng lên hơn 1 triệu đồng/tháng. Trợ cấp tuất hằng tháng tăng bình quân từ 698.000 đồng/tháng lên hơn 844.000 đồng/tháng.

Theo tính toán của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, kinh phí tăng thêm khi tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng là 14.917 tỉ đồng. Cụ thể, nguồn ngân sách khoảng 3.200 tỉ đồng, còn nguồn Quỹ bảo hiểm xã hội khoảng 11.747 tỉ đồng.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính rà soát tổng kinh phí tăng thêm chỉ là 12.658 tỉ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách chưa tới 3.000 tỉ đồng, còn nguồn Quỹ bảo hiểm xã hội khoảng 9.675 tỉ đồng.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội Việt Nam rà soát lại kinh phí tăng thêm vào tờ trình Chính phủ, đồng thời hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất người có lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hằng tháng được tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có lương hưu, trợ cấp từ 2,7 triệu đồng/người/tháng trở xuống.

Người có lương hưu, trợ cấp từ 2,7 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3 triệu đồng/người/tháng được tăng thành tròn 3 triệu đồng/người/tháng.

Với việc điều chỉnh nêu trên, dự kiến khoảng 230.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ trước ngày 1-1-1995 sẽ được điều chỉnh lương hưu. 

KHÁNH LINH