Theo đó, Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em Bộ Quốc phòng xác định, Tháng hành động vì trẻ em (tháng 6) năm 2023 có chủ đề: “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”; Ngày Gia đình Việt Nam (28-6-2023) có chủ đề: “Gia đình hạnh phúc-Quốc gia thịnh vượng”. Thời gian thực hiện từ ngày 1 đến 30-6-2023.

leftcenterrightdel

 Đường tới trường của trẻ em đảo Trường Sa Lớn. Ảnh: Infonet.vn

Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em Bộ Quốc phòng đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác gia đình và trẻ em. Đồng thời yêu cầu, Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai những hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam trong Quân đội năm 2023; tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Tổ chức tốt chiến dịch truyền thông trọng điểm về xây dựng gia đình hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình; phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về bảo vệ trẻ em, kỹ năng phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em trong Quân đội và trẻ em trên địa bàn đóng quân. Đề nghị hỗ trợ người hiếm muộn, vô sinh đang công tác trong Quân đội (theo Thông tư số 187/2017/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng); hỗ trợ trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em con liệt sĩ, trẻ em nghèo vượt khó học giỏi, trẻ em vùng sâu, vùng sa, vùng hải đảo...

MINH ĐĂNG