Sửa đổi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình: Cần những quy định riêng phù hợp hơn với nạn nhân là trẻ em

Sửa đổi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình: Cần những quy định riêng phù hợp hơn với nạn nhân là trẻ em

Mức xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về tiết lộ thông tin nạn nhân bạo lực gia đình được quy định như thế nào?

Mức xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về tiết lộ thông tin nạn nhân bạo lực gia đình được quy định như thế nào?

Nhận thức đúng về việc chống bạo lực gia đình

Nhận thức đúng về việc chống bạo lực gia đình