Giới thiệu các nội dung, điểm mới quan trọng của Luật Đất đai năm 2024, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết, Luật Đất đai năm 2024 đã đổi mới khá toàn diện so với Luật Đất đai năm 2013, gồm 16 chương, 260 điều. Trong đó sửa đổi, bổ sung 180/212 điều của Luật Đất đai năm 2013 và bổ sung mới 78 điều.

leftcenterrightdel
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân phổ biến các điểm mới quan trọng của Luật Đất đai năm 2024.

Trong đó, Luật quy định làm rõ trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai; phân biệt rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai. Phân cấp thẩm quyền gắn với kiểm soát, giám sát việc thực hiện, đảm bảo quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Trách nhiệm và những đảm bảo của Nhà nước đối với người sử dụng đất.

Đặc biệt tại chương VI về thu hồi đất, trưng dụng đất (gồm 13 điều, từ Điều 78 đến Điều 90), Luật quy định cụ thể các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng để thực hiện các dự án xây dựng công trình công cộng; xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, công trình sự nghiệp; các trường hợp khác, bao gồm nhiều nhóm tiêu chí như: Nhà ở, khu sản xuất, phát triển quỹ đất, khoáng sản, công trình ngầm và các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để đấu giá, đấu thầu nhằm tăng thu ngân sách…

leftcenterrightdel
 Đông đảo đại biểu tham dự hội nghị.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân đề nghị UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương xây dựng các văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền được giao trong Luật Đất đai năm 2024, để khi Quốc hội đồng ý cho Luật có hiệu lực sớm (ngày 1-8-2024) sẽ tạo hành lang pháp lý đồng bộ để triển khai, tạo điều kiện để thành phố phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh…

Tin, ảnh: THÚY NHI

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.