Cùng dự có các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng; Lê Trung Chinh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng hơn 650 đại biểu là các lãnh đạo, trưởng cơ quan đại diện, nhà báo, phóng viên, biên tập viên, văn nghệ sĩ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực của của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, các cơ quan thông tấn báo chí vào sự phát triển chung của Đà Nẵng những năm gần đây.

Cùng với những bước phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội thành phố trong năm qua, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, phóng viên, biên tập viên, người làm báo với trách nhiệm, tâm huyết của mình đã tích cực đóng góp, đồng hành cùng thành phố vượt qua các khó khăn, thách thức.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng khẳng định, đồng hành cùng với thành phố Đà Nẵng, đội trí thức đã tích cực nghiên cứu, hoàn thành nhiều đề án, đề tài khoa học làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách và ứng dụng khoa học, công nghệ vào thực tiễn đời sống.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại buổi gặp mặt 

Đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên đã thông tin kịp thời, đậm nét hầu hết các diễn biến trong đời sống chính trị, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn, phản ánh thực tiễn cuộc sống, tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là các chủ trương, chính sách của thành phố về quá trình phục hồi, phát triển sau đại dịch Covid-19.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, năm 2023 là năm đánh dấu nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025), là năm có nhiều thách thức, khó khăn hơn năm 2022.

Lãnh đạo thành phố mong muốn đội ngũ trí thức, nhà khoa học, các cơ quan thông tấn báo chí luôn đồng hành cùng sự phát triển của thành phố, tích cực nghiên cứu, tạo ra các sản phẩm khoa học ứng dụng vào thực tiễn, chủ động tư vấn, phản biện trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển thành phố.

Cùng với đó, đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết sáng tạo, có nhiều cống hiến hơn nữa trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật, tạo dựng giá trị bản sắc riêng về Đà Nẵng.

Đặc biệt, các cơ quan thông tấn báo chí đứng chân trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh truyền thông “Đồng hành và phản biện”; thể hiện vai trò dẫn dắt, định hướng, tạo sự đồng thuận xã hội; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm thù địch. 

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG