Theo đó, 6 dự án được hỗ trợ với khoản đầu tư 3,3 triệu AUD của DFAT, cùng với việc tận dụng hơn 3,7 triệu AUD vốn đầu tư và nguồn lực từ khu vực tư nhân nhằm tạo ra môi trường thuận lợi cho các dự án thị trường các-bon ở Việt Nam.

Các dự án này sẽ thử nghiệm và thí điểm các cách tiếp cận mới để giảm phát thải khí nhà kính, giảm rào cản gia nhập thị trường các-bon cho các nhà sản xuất, nâng cao năng lực cho các bên liên quan ở trong nước và đem lại lợi ích quan trọng cho xã hội.

Australia mong muốn cùng Việt Nam và khu vực đạt được các mục tiêu chung khi ứng phó với những thách thức của biến đổi khí hậu. Các dự án quan hệ đối tác thị trường các-bon trong khuôn khổ chương trình BPP là một phần cam kết của Australia nhằm tăng cường hỗ trợ hành động khí hậu trong khu vực, bao gồm các dự án quan hệ đối tác khí hậu để đem lại lợi ích xã hội và môi trường cho cộng đồng”, Đại biện lâm thời Mark Tattersall phát biểu.

leftcenterrightdel

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Australia Mark Tattersall (cà vạt tím) cùng đại diện từ 6 dự án quan hệ đối tác. 

6 dự án quan hệ đối tác được công bố gồm:

Khuyến khích sản xuất lúa gạo phát thải thấp thông qua công nghệ vệ tinh - Hợp tác với CarbonFarm Technology, Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế, Rikolto và DFAT để đào tạo và hỗ trợ các đơn vị sản xuất lúa gạo chuyển sang thực hành phát thải thấp hơn. Quan hệ đối tác cũng sẽ thí điểm giải pháp Đo lường, Báo cáo và Xác minh dựa vào vệ tinh đầu tiên trên thế giới cho lúa gạo. MRV vệ tinh sẽ tận dụng những tiến bộ trong công nghệ viễn thám để phát hiện các thực hành bền vững và ước tính chính xác mức giảm phát thải từ hình ảnh vệ tinh.

Mở rộng tiếp cận thị trường các-bon cho các nhà sản xuất lúa gạo bền vững - Hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế - Việt Nam, Gold Standard và DFAT để xây dựng phương pháp mới nhằm tạo ra tín chỉ các-bon từ sản xuất lúa gạo.

Thúc đẩy các dự án các-bon dựa vào thiên nhiên - Hợp tác với NatureCo, One Tree Planted, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển, Cooper Energy và DFAT để nhận diện cơ hội cho các Giải pháp dựa vào thiên nhiên (NbS) khắp cả nước, phối hợp với các tổ chức địa phương để xây dựng kỹ năng carbon và phát triển một dự án NbS thí điểm tập trung giảm thiểu các-bon thông qua trồng rừng.

leftcenterrightdel
Đại biện lâm thời Mark Tattersall (cà vạt tím) cùng đại diện từ Thúc đẩy các dự án các-bon dựa vào thiên nhiên 

Trồng cây vùng cao để tạo thu nhập và hấp thụ các-bon - Hợp tác với Greenfield Consulting and Development, Đại học Queensland, Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc Việt Nam và DFAT để tạo ra tín chỉ các-bon bằng cách trồng cây lấy gỗ và cây đa năng (trái cây và gỗ) trên đất dốc ở tỉnh Sơn La, Việt Nam.

Than sinh học để loại bỏ các-bon và cải thiện sinh kế - Hợp tác với Biocare Projects, EnergyLink Services, Đại học Adelaide, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Mai Anh Đồng Tháp và DFAT để sản xuất than sinh học ở Đồng bằng sông Cửu Long. Mục tiêu của dự án nhằm loại bỏ khoảng 15.000 tấn CO2e hàng năm, tạo ra nguồn thu nhập mới cho cộng đồng địa phương thông qua tín chỉ các-bon và mua nguyên liệu sinh khối.

Thúc đẩy các giải pháp dựa vào thiên nhiên thông qua các dự án trồng rừng các-bon – Hợp tác với South Pole, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng năng lượng và môi trường Việt Nam (VNEEC) và DFAT cho các dự án các-bon dựa vào thiên nhiên tại Việt Nam và tạo môi trường thuận lợi cho các dự án REDD+ có thẩm quyền và lồng ghép, sử dụng mô hình dự án trồng rừng hiện có ở Tây Bắc Việt Nam.

Chương trình Nền tảng Đối tác Kinh doanh hỗ trợ quan hệ đối tác giữa DFAT và các doanh nghiệp bao trùm, bền vững về thương mại để đạt được kết quả phát triển chiến lược, tập trung vào bình đẳng giới, hòa nhập xã hội và tác động khí hậu. Kể từ năm 2016, chương trình đã hỗ trợ 52 dự án quan hệ đối tác tại 18 quốc gia. 

HOÀNG LAN