Chương trình Aus4Reform, được Chính phủ Australia tài trợ, nhằm hỗ trợ các cơ quan Việt Nam thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng nâng cao năng suất lao động, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế hướng tới phát triển nhanh, bền vững. Chương trình được thực hiện từ tháng 11 năm 2017 tới tháng 11 năm 2022 với số tiền tài trợ 6,5 triệu đô la Úc.

leftcenterrightdel

Các đồng chủ tọa của hội thảo (từ trái qua phải): Bà Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng Viện nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương; ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Đại sứ Goledzinowski và Tham tán kinh tế Australia David Gottlieb.

Aus4Reform là chương trình thứ ba trong chuỗi chương trình/dự án hỗ trợ hơn một thập kỷ qua của Chính phủ Australia dành cho cải cách kinh tế Việt Nam bao gồm Chương trình hỗ trợ kỹ thuật Hậu Gia nhập WTO (2008-2014), Dự án hỗ trợ Tái cơ cấu Kinh tế Nâng cao Năng lực Cạnh tranh Việt Nam (2014-2017) và Chương trình Australia hỗ trợ Cải cách Kinh tế Việt Nam (2017-2022).

Với bốn hợp phần do bốn cơ quan Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (thuộc Bộ Công Thương), Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì thực hiện và một Quỹ linh hoạt nhằm hỗ trợ đối với các vấn đề ưu tiên cấp bách phát sinh trong quá trình triển khai, Chương trình Aus4Reform đã hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thông qua việc: Tăng cường các nghiên cứu và phân tích các vấn đề liên quan đến cải cách kinh tế của các cơ quan Việt Nam; tăng cường đối thoại giữa các nhà hoạch định chính sách, công luận, giới học giả và các chính trị gia; tăng cường quan hệ hợp tác, học tập kinh nghiệm, trao đổi thông tin giữa các cơ quan của Việt Nam và các nước, đặc biệt là các cơ quan của Australia.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đã đánh giá cao các đóng góp của Chương trình Hỗ trợ kỹ thuật của Australia dành cho các cơ quan Việt Nam nói chung và Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn được đặc biệt coi trọng, bởi các nội dung này đã trực tiếp góp phần thay đổi tư duy, nâng cao năng lực cho các cơ quan, cán bộ Việt Nam.

leftcenterrightdel

 

Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski phát biểu tại hội thảo. 

Cũng ghi nhận kết quả của Chương trình, Ngài Andrew Goledzinowski - Đại sứ Australia tại Việt Nam phát biểu: “Australia và Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ về cải cách kinh tế ngay sau khi Việt Nam mở cửa nền kinh tế vào đầu những năm 1990, bao gồm trong các giai đoạn quan trọng như khi Việt Nam gia nhập WTO, bắt đầu tham gia các hiệp định thương mại tự do và gần đây nhất là trong quá trình ứng phó và phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19. Hội nghị hôm nay đánh dấu sự hoàn thành giai đoạn hiện tại của Chương trình Aus4Reform, song hành trình hợp tác và cải cách kinh tế của chúng ta vẫn tiếp tục. Điều này được củng cố bởi sự tin tưởng được duy trì giữa các chính phủ của chúng ta với các mục tiêu chung nhằm tăng cường mối quan hệ kinh tế, tăng dòng vốn đầu tư và củng cố sự thịnh vượng và ổn định của khu vực”.

Các kết quả của Chương trình Aus4Reform được sử dụng làm cơ sở thực hiện những cải cách về nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, phát triển khu vực tư nhân, tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế nông thôn và nâng cao giá trị gia tăng trong nông nghiệp; từ đó góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Cùng với quá trình cải cách kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng của đất nước, nhu cầu về hỗ trợ kỹ thuật trên lĩnh vực này rất lớn trong những năm tới. Các kết quả đạt được trong giai đoạn này sẽ là cơ sở để xây dựng giai đoạn tiếp theo trong các chương trình hỗ trợ của Australia đối với cải cách kinh tế tại Việt Nam.

HOÀNG LAN