Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng quà Tết tại tỉnh Quảng Trị

Bộ Kế hoạch Đầu tặng quà Tết tại tỉnh Quảng Trị

Hỏi-Đáp pháp luật: Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thực hiện chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Hỏi-Đáp pháp luật: Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch Đầu trong thực hiện chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cục Kế hoạch và Đầu tư (Bộ Quốc phòng) khai giảng lớp đào tạo chứng chỉ đấu thầu cơ bản

Cục Kế hoạch Đầu (Bộ Quốc phòng) khai giảng lớp đào tạo chứng chỉ đấu thầu cơ bản

Cục Kế hoạch và Đầu tư Bộ Quốc phòng: Khai giảng khóa đào tạo về đấu thầu và quản lý dự án

Cục Kế hoạch Đầu Bộ Quốc phòng: Khai giảng khóa đào tạo về đấu thầu quản lý dự án