Lớp bồi dưỡng nhằm phổ biến những kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, công tác dân tộc và chính sách dân tộc trong giai đoạn hiện nay cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động của Công ty Bình Dương; qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực trong thực hiện công tác dân tộc và tiến hành công tác dân vận, tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn đóng quân.

leftcenterrightdel

Đại tá Lưu Văn Đoàn, Phó chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 15 phát biểu tại lớp bồi dưỡng. 

Lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra tới ngày 31-8 với 6 chuyên đề chính, gồm: Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; công tác quản lý Nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; công tác quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel

Quang cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2023.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lưu Văn Đoàn, Phó chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 15 nêu qua một số đặc điểm đặc thù của Công ty Bình Dương với tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới gần 80% người lao động của đơn vị. Để lớp bồi dưỡng đạt hiệu quả cao, Đại tá Lư Văn Đoàn yêu cầu Ban tổ chức lớp bồi dưỡng duy trì thực hiện đúng kế hoạch thời gian và nội dung, chương trình đã xác định; quản lý chặt chẽ quân số, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Nội dung bồi dưỡng cần bám sát các nội dung cơ bản, những bài học, kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia học tập nghiêm túc, nắm chắc các nội dung được bồi dưỡng, liên hệ thực tiễn để nâng cao hơn nữa chất lượng tiến hành công tác dân tộc tại đơn vị.

Tin, ảnh: TUẤN SƠN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.